Poradnik

Transport mrożonek

Jak zorganizować?

W poradniku znajdziesz:


Transport mrożonej żywności to spore wyzwanie logistyczne wymagające doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Transport mrożonek jest ponadto objęty regulacjami prawnymi, do których należy się bezwzględnie stosować. Mrożonki przewozi się przede wszystkim wykorzystując transport drogowy. Pozwala to na dobrą organizację łańcucha dostaw i daje pewność optymalnych warunków, w jakich przewożone będą produkty mrożone. Podczas organizacji przewozu mrożonek największym wyzwaniem jest zachowanie stałej temperatury, bo jakiekolwiek wahania mogą sprawić, że żywność przestanie się nadawać do konsumpcji.

Metody transportu mrożonek drogą lądową

Transport mrożonek drogą lądową jest jednym z kluczowych segmentów logistyki żywnościowej, wymagającym zachowania specyficznych warunków w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów. Oto najważniejsze aspekty dotyczące tej tematyki:

Rodzaje pojazdów do transportu mrożonek:Chłodnie i mroźnie

To specjalistyczne pojazdy wyposażone w agregaty chłodnicze. Pozwalają one na utrzymanie stałej, niskiej temperatury w trakcie transportu, niezależnie od warunków zewnętrznych. W przypadku mrożonek, temperatury w mroźniach mogą osiągać wartości poniżej -18°C.

Izotermy

To pojazdy, które zapewniają stabilną temperaturę wewnętrzną dzięki odpowiedniej izolacji, ale nie mają własnych systemów chłodzenia. Mogą być wykorzystywane, gdy mrożonki są transportowane na krótkie dystanse i gdy istnieje pewność, że produkty pozostaną zamrożone przez cały czas transportu.

Przygotowanie mrożonek do transportu:

Mrożonki powinny być odpowiednio zapakowane w materiały izolacyjne, takie jak styropianowe skrzynki, które pomogą utrzymać niską temperaturę. Należy unikać przewożenia produktów, które nie są w pełni zamrożone, ponieważ mogą one stracić swoją jakość w trakcie transportu.

Monitorowanie temperatury:

Niezwykle ważne jest ciągłe monitorowanie temperatury w trakcie transportu. Większość nowoczesnych pojazdów chłodniczych ma wbudowane systemy rejestracji temperatury. W przypadku jakichkolwiek odchyleń od normy, kierowca powinien zostać natychmiast poinformowany, aby podjąć odpowiednie kroki.

Planowanie trasy:

Trasa powinna być zaplanowana tak, aby zminimalizować czas transportu. Należy unikać przestojów, zwłaszcza w gorących warunkach, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość mrożonek.

Ładunek i rozładunek:

Operacje te powinny odbywać się w możliwie jak najkrótszym czasie. Zalecane jest korzystanie z doków załadunkowych w magazynach chłodniczych, które minimalizują narażenie produktów na wyższe temperatury.

Regulacje prawne dotyczące transportu mrożonych artykułów spożywczych

Aby ustandaryzować normy dotyczące transportu mrożonek Rada Europy wraz z Parlamentem Europejskim przyjęła Dyrektywę nr 89/108/EWG oraz umowa ATP.

Zgodnie z wytycznymi temperatura artykułów głęboko mrożonych powinna wynosić -18ºC lub mniej, z możliwymi krótkotrwałymi wahaniami podczas transportu, nie większymi niż 3ºC. Dyrektywa nie określa precyzyjnie czasu, w jakim powinno się zamrozić produkty stwierdzając jedynie, że powinno się to odbyć w najkrótszym możliwym czasie. Proces zamrażania może nastąpić przed osiągnięciem w rdzeniu produktu żądanej temperatury, zaś wyrównanie jej nastąpi później w trakcie osiągania stabilizacji termicznej.

Temperatura artykułów mrożonych i schłodzonych zależy od tego, jakiego rodzaju jest to żywność. Poniżej znajdziesz wykaz konkretnych produktów żywnościowych wraz z informacją o temperaturze przechowywania i transportu.

Jak zabezpieczyć mrożonki przed transportem samochodem?

Zabezpieczenie mrożonek przed transportem samochodem drogą lądową jest kluczowe, by zapewnić jakość produktów i uniknąć strat. Oto kroki, jakie należy podjąć w tym celu:

Odpowiednie pakowanie

Pudełka izolacyjne

Używaj styropianowych skrzynek lub innych pudeł izolacyjnych do przechowywania mrożonek. Skrzynki takie pomogą utrzymać temperaturę i chronić produkty przed zmianami warunków zewnętrznych.

Materiały chłodzące

Do skrzynek dodaj elementy chłodzące, takie jak suchy lód, zimne akumulatory chłodnicze czy żelowe wkładki chłodzące. Ułożenie ich w strategicznych miejscach skrzynki pomoże utrzymać stałą, niską temperaturę.

Stabilizacja ładunku

Ustaw skrzynki w taki sposób, aby podczas jazdy nie przemieszczały się. Można użyć pasów lub innych zabezpieczeń, aby uniknąć przesuwania się ładunku w trakcie transportu.

Pojazd z odpowiednią izolacją

Jeśli to możliwe, korzystaj z pojazdu z izolowanym bagażnikiem. W niektórych sytuacjach można również rozważyć wynajęcie małego pojazdu chłodniczego.

Monitorowanie temperatury

W miarę możliwości używaj przenośnych termometrów z rejestracją temperatury, aby kontrolować środowisko, w którym przechowywane są mrożonki. Pozwoli to na szybką reakcję w przypadku nieprawidłowości.

Optymalizacja trasy

Planuj trasę tak, aby unikać długich postojów, zwłaszcza w cieplejszych dniach. Postaraj się także, aby wszystkie operacje załadunku i rozładunku odbywały się jak najszybciej.

Instrukcje dla kierowcy

Upewnij się, że kierowca jest świadomy ważności utrzymania niskiej temperatury i zachowania łańcucha chłodniczego. Kierowca powinien unikać otwierania bagażnika więcej niż to konieczne oraz parkowania pojazdu na słońcu.

Szybki rozładunek

Po dotarciu do miejsca docelowego, jak najszybciej przystąp do rozładunku i przechowywania mrożonek w odpowiednich warunkach.

Zachowanie powyższych zaleceń zapewni skuteczny i bezpieczny transport mrożonek drogą lądową. W przypadku dłuższych tras lub większych ilości produktów warto rozważyć wynajęcie profesjonalnej firmy transportowej specjalizującej się w przewozach chłodniczych.

FAQ

Kto odpowiada za prawidłowy transport produktów mrożonych?

Za ładunek w trakcie transportu odpowiada przewoźnik. Jednak trzeba pamiętać, że dostarczenie mrożonek w odpowiedniej temperaturze leży przede wszystkim w interesie tego, kto przesyłkę nadaje. Dlatego bardzo ważne jest, by zlecając transport mrożonej żywności dokładnie określić warunki, w jakich ma się on odbyć. Trzeba mieć na uwadze fakt, że przerwanie łańcucha chłodniczego może spowodować, że zdrowie konsumentów będzie w niebezpieczeństwie, gdyż rozmrożone i ponownie zamrożone produkty mogą powodować poważne dolegliwości.