Jak założyć konto?


Rejestracja w Clicktrans.pl jest darmowa i bardzo prosta. 

Wypełnij formularz  na stronie rejestracjiPo rejestracji, otrzymasz email aktywacyjny. Kliknij link aktywacyjny w treści emaila.

W następnym kroku zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych firmy oraz weryfikację.

Pamiętaj, aby przy rejestracji podać swoje prawdziwe dane ponieważ będą weryfikowane.

Imię i nazwisko:

W przypadku jednoosobowej działalności imię i nazwisko musi być zgodne z danymi tj. wpis do CEIDG, dokument potwierdzający NIP.
W przypadku spółki: imię i nazwisko przedstawiciela firmy, który został umocowany do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków