Opłaty Przewoźników


Clicktrans.pl pobiera prowizję od Przewoźników. Prowizje pobierane są tylko od ofert, które zostaną zaakceptowane przez Zleceniodawców. 


Jako Przewoźnik korzystając z serwisu Clicktrans.pl:
  • płacisz tylko gdy zdobywasz Klientów: prowizja pobierana jest tylko od zawartych transakcji,
  • nie płacisz w ciemno: nie płacisz nic, jeżeli nie zdobywasz zleceń i nie zarabiasz dzięki Clicktrans.pl,
  • nie ponosisz jakichkolwiek opłat stałych (brak abonamentu za prowadzenie konta),
  • masz bezpłatny dostęp do bazy zleceń (codziennie powiadomienia o nowych zleceniach),
  • możesz bezpłatnie składać dowolną ilość ofert do dowolnych przesyłek, 
Prowizje naliczane są zgodnie z poniższymi tabelami:

Opłaty prowizyjne do Ogłoszeń w walucie PLN
Opłaty prowizyjne do Ogłoszeń w walucie EUR

Do podanych Prowizji należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującą stawką.


Przykład 1:
Twoja oferta wynosi 80 zł brutto. Prowizja = 6,90 zł + VAT.

Przykład 2:
Twoja oferta wynosi 250 zł brutto. Prowizja = 6,9% • 150 zł + 6,9 zł + VAT = 17,25 zł + VAT.

Przykład 3:
Twoja oferta wynosi 600 zł brutto. Prowizja = 5,9% • 300 zł + 20,70 zł + VAT = 38,40 zł + VAT.

Przykład 4:
Twoja oferta wynosi 3500 zł brutto. Prowizja = 2,9% • 2000 zł + 83,50 zł + VAT = 141,50 zł + VAT.

Możesz składać oferty i zawierać transakcję również w walutach innych niż waluta rozliczeniowa na Twoim koncie Clicktrans. W tym przypadku prowizja od transakcji zostanie przeliczona na walutę Twojego konta według kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego. Faktura będzie wystawiona w walucie Twojego konta na Clicktrans.

Bieżące saldo konta oraz historię rozliczeń możesz sprawdzić na stronie Moje konto > Rozliczenia. Historia operacji dokonanych przed 2013.09.01 dostępna jest po kliknięciu linka "Pokaż starsze operacje".

Szczegółowe zasady naliczania opłat i rozliczeń znajdziesz w RegulaminieZałącznik nr 2 – Opłaty i prowizje