Raport

Przeprowadzki 2021

W raporcie znajdziesz:

 • najpopularniejsze kierunki przeprowadzek i zmiany w trendach
 • informacje na temat przeprowadzek krajowych i międzynarodowych
 • wpływ Brexitu na przeprowadzki do i z Wielkiej Brytanii

Przeanalizowaliśmy trendy w przeprowadzkach Polaków badając zlecenia użytkowników serwisu Clicktrans w 2021 roku. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są najpopularniejsze kierunki przeprowadzek, czy Polacy chętniej niż wcześniej wyprowadzają się z kraju lub czy, przeciwnie, częściej do niego wracają.

Najważniejsze wnioski z raportu:

 • Polacy coraz rzadziej przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii. Niemcy głównym kierunkiem wyprowadzek.
 • Polacy chętniej się wyprowadzają do Hiszpanii niż z niej wracają.
 • Polacy głównie wracają do kraju.
 • Rośnie popularność wyprowadzek z dużych miast.

Niemcy głównym kierunkiem wyprowadzek

Polacy coraz rzadziej przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii.
Niemcy głównym kierunkiem wyprowadzek

W roku 2021, po raz pierwszy od 2012 roku, głównym kierunkiem wyprowadzki z Polski nie była Wielka Brytania, tracąc pierwszą lokatę na rzecz Niemiec. Dotychczas Wyspy były numerem 1 wśród kierunków migracyjnych Polaków, ale 2021 rok przyniósł zmianę na pozycji lidera.

To Niemcy były w ubiegłym roku głównym kierunkiem wyprowadzek Polaków. Aż co 5. Polak wybierał Niemcy przy wyprowadzce za granicę. Spadek udziału wyprowadzek do Wielkiej Brytanii mógł być spowodowany Brexitem i wynikającymi z niego konsekwencjami, a także obawami Polaków w kwestii osiedlenia się w UK w trudnych realiach politycznych. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania przestała już być atrakcyjnym krajem wśród emigrujących Polaków.

Głównie powroty do kraju


W 2021 roku, podobnie jak w 2020, wśród przeprowadzek do Polski i z Polski ponad 70% zleceń stanowiły powroty do naszego kraju. Taką tendencję wskazuje również Główny Urząd Statystyczny, według którego w 2021 roku Polska odnotowała dodatnie saldo migracyjne.

Trend ten utrzymuje się od kilku lat, ale zauważalne są pewne zmiany. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 2014 roku spadł udział przeprowadzek do Polski. Z kolei, w porównaniu z poprzednim rokiem nieznacznie wzrósł udział wyprowadzek z naszego kraju.

Przeprowadzki do Polski i z Polski

Top 5 państw

Top 5 państw, do których przeprowadzali się Polacy - wzrost udziału Holandii, spadek Wielkiej Brytanii

Na plan pierwszy wyraźnie wysuwają się trzy kraje – zlecenia przeprowadzek do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii stanowią razem prawie 50% wszystkich zleceń przeprowadzkowych z Polski za granicę.

W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost udziału wyprowadzek do Holandii - o 5 p.p. Spadek udziału wyprowadzek do Wielkiej Brytanii wyniósł zaś prawie 9 p.p w stosunku do roku ubiegłego. To kierunek, w którym odnotowaliśmy w 2021 roku największy spadek.

Wyprowadzki z Polski

Top 5 państw, z których wracali Polacy

W roku 2021 najczęściej powracano do Polski z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz z Holandii. Od lat kierunki te pozostają w czołówce powrotów.

Powroty do Polski

W porównaniu z ubiegłym rokiem spadł udział powrotów z Wielkiej Brytanii. Spadek ten jest stałą tendencją od 2018 roku. Do roku 2019 powroty z Wielkiej Brytanii stanowiły zazwyczaj ponad 50% udziału w zleceniach przeprowadzek z zagranicy do Polski – w roku 2021 jest to tylko niecałe 42%. Wzrósł natomiast udział powrotów naszych rodaków z Niemiec, Holandii i nieznacznie z Francji wśród wszystkich zleceń przeprowadzek do Polski.

Wyprowadzki vs przeprowadzki

Wyprowadzki/przeprowadzki

W prawie każdym z popularnych kierunków liczba przeprowadzek do Polski przeważała nad wyprowadzkami z naszego kraju. Jedynym wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie przeważa liczba wyprowadzek. Podobną tendencję odnotowaliśmy w roku 2019. Tym samym Hiszpania jest jedynym krajem dokąd Polacy się chętniej wyprowadzają niż z niego wracają.

Przeprowadzki krajowe

W 2021 roku najchętniej wyprowadzano się z województwa mazowieckiego. Udział wyprowadzek z tego województwa spadł tam jednak w stosunku do 2020 roku o 4 p.p. W przypadku pozostałych województw nie nastąpiły duże zmiany w stosunku do roku 2020.

Z których województw wyprowadzali się Polacy w 2021

Czołówka województw, do których najchętniej przeprowadzali się Polacy, nie zmieniła się w stosunku do 2019 i 2020 roku. Warto podkreślić, że na plan pierwszy zdecydowanie wysuwa się województwo mazowieckie z przewagą 12 p.p. nad województwem pomorskim.

Do których województw przeprowadzili się Polacy w 2021

Wyprowadzki/przeprowadzki w miastach - chętnie wyprowadzamy się z dużych miast

W każdym z miast, które odnotowały największy udział przeprowadzek i wyprowadzek w przeprowadzkach krajowych, dominowały nieznacznie wyprowadzki. W roku 2020 jedynym miastem z pozytywnym bilansem przeprowadzek był Gdańsk. W 2021 roku natomiast w każdym z miast z czołówki naszego zestawienia było więcej wyprowadzek niż przeprowadzek. Wyprowadzki z dużych miast mogą być spowodowane wciąż panującą pandemią, upowszechnieniem pracy zdalnej z dowolnego miasta, przez co aglomeracje tracą na swojej atrakcyjności.

Bilans przeprowadzek do/z miasta 2021

Ile kosztuje przeprowadzka

W porównaniu z rokiem 2020 średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła nieznacznie (o 29 zł) i wyniosła 607 zł. Natomiast średnia cena wyprowadzki z Polski nieco spadła (o 12 zł) i w 2021 roku wynosiła 2248 zł. O 85 zł w porównaniu do roku 2020 wzrosła średnia cena przeprowadzki do Polski i wyniosła 2205 zł.

Średnia cena przeprowadzki

Ceny wyprowadzek z Polski

Ceny wyprowadzek z Polski

W 2021 roku największy wydatek czekał osoby chcące wyprowadzić się z Polski do Hiszpanii. Średnia cena wyprowadzki do tego kraju wynosiła 5111 zł. W porównaniu z Hiszpanią wyprowadzki do innych krajów z czołówki najpopularniejszych były dużo tańsze. Średnia cena wyprowadzki do Francji wyniosła w ubiegłym roku 2609 zł.. Najtańsza była w 2021 roku wyprowadzka do Holandii - kosztowała średnio 1310 zł, o ponad 400 zł mniej niż rok wcześniej.

Wzrost ceny zanotowaliśmy na trasach:

 • Polska - Hiszpania (+591 zł)
 • Polska - Wielka Brytania (+396zł)
 • Polska - Niemcy (+67 zł)
 • Polska - Francja (+167 zł)

Spadki cen zanotowaliśmy na trasach:

 • Polska - Belgia (-365 zł)
 • Polska - Holandia (-416 zł)

Największe wzrosty cen odnotowano na trasach z Polski do Wielkiej Brytanii (o 19%) oraz z Polski do Hiszpanii (o 13%). Wpływ na rosnące ceny miał postępujący wzrost inflacji w całej Europie oraz wzrost cen paliw w 2021 roku.

Ceny wyprowadzek do Polski

Podobnie jak w przypadku wyprowadzek z Polski, również w zestawieniu cen przeprowadzek do naszego kraju na plan pierwszy wysuwa się Hiszpania. Choć średnia cena przeprowadzki z Hiszpanii do Polski spadła w porównaniu do 2020 roku o 168 zł, to i tak był to najdroższy kierunek powrotu do Polski. Średnia cena wyniosła w 2021 roku 3205 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2021 sporo więcej trzeba było zapłacić za przeprowadzkę z Włoch do Polski - w 2021 roku było to o 643 zł więcej niż rok wcześniej. Najmniej kosztowna była przeprowadzka z Holandii - cena spadła o 153 zł w stosunku do roku 2020 i wyniosła średnio 1430 zł.

Ceny przeprowadzek do Polski

Wzrosty cen:

 • Wielka Brytania - Polska (+454 zł)
 • Francja - Polska (+67 zł)
 • Niemcy - Polska (+3 zł)
 • Włochy - Polska (+643 zł)

Spadki cen:

 • Hiszpania - Polska (-168 zł)
 • Holandia - Polska (-153 zł)
 • Belgia - Polska (-172 zł)

Wzrost cen przeprowadzek do Wielkiej Brytanii o prawie 21% może wiązać się z trudniejszymi procedurami związanymi celnymi z Brexitem, a co za tym idzie, mniejszą liczbą przewoźników jeżdżących na tej trasie.

Usługa kompleksowa czy sam transport

Przeprowadzki krajowe 2021

Typ usługi w przeprowadzkach krajowych 2021

W przypadku przeprowadzek krajowych zdecydowana większość zlecających decydowała się na usługę kompleksową ze zniesieniem i wniesieniem rzeczy. Przewaga transportu z wniesieniem zawsze była znaczna (min. 65%), ale od roku 2019 systematycznie wzrasta i obejmuje już ¾ zleceń krajowych w kategorii Przeprowadzki. W roku 2021 zlecenia przeprowadzek krajowych z usługą kompleksową obejmowały 75% zleceń z tej kategorii - o 1 p.p. więcej niż rok wcześniej.

Przeprowadzki międzynarodowe 2021

Typ usługi w przeprowadzkach międzynarodowych 2020

W porównaniu z rokiem 2020 wzrosła popularność usługi kompleksowej w przeprowadzkach międzynarodowych. W roku 2021 70% zleceń przeprowadzek obejmowało usługę kompleksową ze zniesieniem i wniesieniem rzeczy. Rok wcześniej natomiast zlecenia przeprowadzek z usługą kompleksową stanowiły 61%.

Ile waży przeprowadzka

Przeprowadzka krajowa waży najczęściej od 100 do 600 kg. Zlecenia przeprowadzek o tej wadze stanowiły łącznie 61% wszystkich zleceń w tej kategorii. Najmniej zleceń natomiast stanowiły przeprowadzki o największej wadze - powyżej tony. W 2021 roku stanowiły zaledwie 8% zleceń.

Natomiast w przypadku przeprowadzek do Polski i z Polski waga przeprowadzki mieściła się najczęściej w przedziale 301-600 kg. Zlecenia przeprowadzek o tej wadze stanowiły w roku 2021 32% zleceń.

Przeprowadzki krajowe - waga 2021
Przeprowadzki do/z Polski - waga 2021

Średnia waga przeprowadzki z/do Polski

Przeprowadzając się przewozimy coraz mniej rzeczy. Od 3 lat zauważalny jest bowiem spadek średniej wagi rzeczy zlecanych podczas przeprowadzek do lub z Polski. W roku 2021 średnia waga przeprowadzki do Polski była o 166 kg niższa niż w roku 2020. Jeśli chodzi o wyprowadzki z Polski, to w stosunku do roku 2020 waga jest niższa o 146 kg.

Średnia waga rzeczy zleconych podczas transportu w przeprowadzce do/z Polski

Informacje o raporcie

Raport został oparty na danych z 41 042 zleceń użytkowników serwisu Clicktrans.pl. dotyczących przeprowadzek w latach 2011-2021. Raport opublikowano w lutym 2022.

Autorzy raportu

Katarzyna Kant-Wysocka

Malwina Karczewska

Konrad Donasewicz

Agnieszka Korzeniewska

Karolina Klein

Kontakt

Katarzyna Kant-Wysocka

katarzyna.kant@clicktrans.pl
clicktrans

Clicktrans.pl to serwis łączący osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Wystartował w 2010 roku i od tego czasu jest największym tego typu serwisem w Polsce. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

Clicktrans Polska
clicktrans.pl

Clicktrans Wielka Brytania
clicktrans.com

Clicktrans Hiszpania
clicktrans.es

Clicktrans Niemcy
clicktrans.de
Clicktrans Włochy
clicktrans.it