Raport

Przeprowadzki 2020

Jak i dokąd przeprowadzają się Polacy

LUTY 2021

W raporcie znajdziesz:

 • Wpływ COVID-19 na przeprowadzki
 • Ceny przeprowadzek
 • Popularne kierunki przeprowadzek
 • Jakie przeprowadzki organizowali Polacy

Przeprowadzki w covidowej rzeczywistości

Epidemia COVID-19 miała wpływ na całą gospodarkę w 2020 roku. Również na to, jak wyglądał rynek usług przeprowadzkowych na trasach krajowych i międzynarodowych. Epidemia na początku wywołała spore wahania w branży przeprowadzkowej. Jednak patrząc długofalowo nie wpłynęła tak znacząco na liczbę zleceń transportowych, jak można było się tego spodziewać na początku epidemii.

Spadek przeprowadzek był najbardziej widoczny w kwietniu, gdy Polska mierzyła się z pierwszym lockdownem. Jednak już od maja liczba zleceń wracała do normy. Ostatecznie w skali roku nastąpiły spadki w liczbie zleceń przeprowadzkowych zarówno na trasach krajowych, jak i zagranicznych (z/do Polski) w porównaniu do 2019 roku. Jednak świat transportowy nie stanął w miejscu, nawet w przypadku przeprowadzek zagranicznych.

Przeprowadzki w kwietniu 2020 (podczas pierwszego lockdownu)

Na terenie Polski: spadek o 40% w porównaniu do kwietnia 2019.
Z/do Polski: spadek o 30% w porównaniu do kwietnia 2019.

Przeprowadzki 2020 vs. 2019

W porównaniu do 2019 roku na trasach krajowych nastąpił spadek zleceń o 13%.
Za to na trasach z/do Polski nastąpił spadek o 5%.

Ceny przeprowadzek w epidemii

Na początku epidemii (od 15 marca do 31 maja 2020) cena przeprowadzki krajowej spadła aż o 15,8%. Ostatecznie w skali całego roku przeprowadzka krajowa w 2020 roku kosztowała średnio 578 zł. Oznacza to spadek ceny o 7% w porównaniu z rokiem 2019 (619 zł).

Z kolei przeprowadzka z/do Polski na początku lockdownu była droższa o 5,9%. W dalszej części roku nastąpiło jednak odwrócenie tej tendencji. Średni koszt transportu międzynarodowego się obniżył i wyniósł 2150 zł, czyli o 3% mniej niż w 2019 roku (2219 zł).

Liczba i cena przeprowadzek

Szczegółową sytuację branży transportowej z początków epidemii opisaliśmy w raporcie „Transport towarów w czasie epidemii”.

Przeprowadzki głównie do Polski

Przeprowadzki do Polski i z Polski

Od 2017 roku co najmniej 75% zleceń przeprowadzkowych między Polską i innymi krajami odbyło się w kierunku do Polski.

W 2020 nie było niespodzianek. Ten trend utrzymał się na tym samym poziomie wśród użytkowników Clicktrans.

Przeprowadzki międzynarodowe Polaków

Do jakich państw przeprowadzali się Polacy

Pomimo nieuchronnie zbliżającego się Brexitu w 2020 udział Wielkiej Brytanii w przeprowadzkach z Polski nie zmniejszył się w porównaniu do 2019 roku. Niemal 24% zleceń przeprowadzkowych z Polski za granicę dotyczyło wyprowadzki do Wielkiej Brytanii.

Drugie miejsce zajęły Niemcy (21,4%). Co ciekawe, Hiszpania przeskoczyła Holandię, która przez ostatnie 2 lata zajmowała trzecie miejsce. Wynika to głównie z faktu, że udział przeprowadzek do Holandii spadł o 4 p. p. w porównaniu z 2019 rokiem.

Wyprowadzki 2020 - Top 5 krajów

Z jakich państw wracali Polacy

W kierunku powrotnym Wielka Brytania tradycyjnie uplasowała się na pierwszym miejscu, choć po raz pierwszy od 2017 jej udział w przeprowadzkach do Polski nie przekroczył 50%.

Pozostałe miejsca na podium również nie są zaskoczeniem. Drugie miejsce zajęły Niemcy (18,1%) oraz Holandia (9,6%). Belgia to jedyny nowy kraj w tegorocznym zestawieniu „TOP 5” w porównaniu z 2019. Belgia „wygryzła” Francję, która rok temu była na 5. miejscu.

Powroty do Polski 2020 - Top 5 krajów

Wyprowadzka czy powroty na popularnych trasach

Wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez użytkowników Clicktrans większość międzynarodowych zleceń transportowych dotyczyło powrotów do Polski z zagranicy. Dla przykładu: na trasach Polska - Wielka Brytania ponad 87% zleceń to wyprowadzki z Wysp Brytyjskich do Polski.

Wyprowadzki vs. przeprowadzki 2020

Podobne tendencje zauważalne są na trasach dotyczących państw, takich jak: Holandia, Irlandia czy Niemcy.

2020: Wyprowadzki vs. przeprowadzki 2020

W 2019 Hiszpania była jedynym popularnym kierunkiem, gdzie liczba wyprowadzek przeważała nad powrotami do Polski. Jednak w 2020 roku te proporcje uległy zmianie. Więcej zleceń w serwisie Clicktrans na trasach Polska - Hiszpania dotyczyło powrotów do Polski (56,3%).

Wyprowadzki vs. przeprowadzki z i do Hiszpanii

Przeprowadzki na terenie Polski

Województwa

Województwa: mazowieckie, pomorskie, dolnośląskie i małopolskie są najczęściej wybieranie jako kierunki przeprowadzek na terenie kraju.

Czołówka województw, do których Polacy się przeprowadzali nie zmieniła się w porównaniu z 2019. Przeprowadzki zlecane na Clicktrans na terenie Polski odbywały się najczęściej do województwa mazowieckiego (22,6%). Kolejne województwo - pomorskie różni od mazowieckiego aż 10 p. p.

Do których województw przeprowadzili się Polacy w 2020

W przypadku krajowych wyprowadzek najczęściej wyprowadzano się z mazowieckiego (29,2%), które zwiększyło swój udział w przeprowadzkach o 2 p. p. w porównaniu z 2019. Pozostałe województwa na podium posiadają bardzo zbliżony udział w wyprowadzkach w okolicy 10%.

Z których województw wyprowadzali się Polacy w 2020

Miasta

Tutaj sprawa jest jasna. Warszawa jest głównym miastem, które wskazują użytkownicy Clicktrans, zlecając przeprowadzkę krajową. Łączny udział Warszawy w przeprowadzkach i wyprowadzkach na terenie Polski wyniósł 39,2%. Jest to mniej o 2,7 p. p. niż w 2019, ale wciąż znacząco więcej niż w przypadku innych miast wskazywanych przez użytkowników.

Ponad 23% zleceń krajowych przeprowadzkowych dotyczyło przeprowadzki z Warszawy. Jest to wynik zbliżony do tego z 2019 roku (21,9%). Niecałe 16% przeprowadzek krajowych odbyło się do Warszawy. Co oznacza gorszy wynik niż w zeszłym roku, gdyż w 2019 ponad 20% przeprowadzek do polskich miejscowści było do Warszawy (20,1%).

Główne miasta, do których wyprowadzali się Polacy w 2019 i 2020

Główne polskie miasta na mapie krajowych przeprowadzek użytkowników Clicktrans pozostają bez zmian. Kraków i Wrocław zajęły kolejne miejsca na podium po Warszawie, a ich udział w przeprowadzkach krajowych nieco wzrósł w porównaniu do 2019: Kraków – wzrost o 0,9 p. p, Wrocław – wzrost o 0,8 p. p.

Bilans przeprowadzek w polskich miastach

Porównując udział przeprowadzek do wyprowadzek dla tego samego miasta łatwo zauważyć, że większość dużych polskich miast ma stosunek ujemny, czyli w 2020 użytkownicy Clicktrans częściej zlecali wyprowadzkę z dużego miasta niż przeprowadzkę.

Bilans przeprowadzek do/z miasta 2020
Bilans przeprowadzek do/z miasta 2019

Wyprowadzki z dużych miast mogą być skutkiem panującej pandemi. Studenci, uczacy się zdalnie, wracają do domów. Niektórzy pracownicy również mają okazję wykonywać obowiązki zdalnie z rodzinnych miejscowości i decydowali się opuścić większe miasta.

Od 2018 roku wyjątek stanowi Gdańsk – jest to jedyne czołowe polskie miasto z pozytywnym bilansem przeprowadzek. Większość zleceń przeprowadzkowych związanych z tym miastem dotyczyła przeprowadzki do Gdańska (52%).

Wrocław pomimo ujemnego bilansu zanotował w 2020 wzrost udziału przeprowadzek do tego miasta (w stosunku do wyprowadzek). W 2019 we Wrocławiu przeprowadzek do miasta było 42% (w 2018 – 37%). Za to udział Warszawy w przeprowadzkach do tego miasta spadł o 8 p. p. w porównaniu do 2019 roku.

Ile kosztuje przeprowadzka

Za przeprowadzkę krajową Polacy płacili mniej niż w 2019.

Przeprowadzka z Polski za granicę podrożała, ale powrót do kraju okazał się tańszy w 2020.

Przeprowadzka na terenie Polski w 2020 roku kosztowała średnio 578 zł. Oznacza to spadek ceny o 7% w porównaniu z rokiem 2019 (619 zł). Pierwszy raz od 2018 roku nastąpił spadek ceny za usługi przeprowadzkowe.

Średni koszt przeprowadzki (zł)

Z kolei za przeprowadzki międzynarodowe Polacy płacili średnio 2260 zł przy wyprowadzce z Polski i 2120 zł przy powrocie do kraju. Średnia cena wyprowadzki z Polski wzrosła o 3%. Za to cena przeprowadzki do kraju z zagranicy spadła o 5%.

Ceny wyprowadzek z Polski

Przeprowadzka z Polski do Hiszpanii jest najbardziej kosztowna i w 2020 roku kosztowała średnio 4520 zł. Najtańsza jest z kolei przeprowadzka z Polski do Niemiec, kosztowała średnio 1428 zł.

Średnia cena wyprowadzek z Polski 2019 i 2020 (zł)

Średnia cena przeprowadzki do Hiszpanii wzrosła o 876 zł w porównaniu do 2019 roku. Jest to związane z panującą epidemią. Hiszpania jest jednym z państw, które najmocniej odczuło skutki epidemii i lockdownu. Znaczące były także obostrzenia dla firm transportowych, które nie mogły okresowo wykonywać tras w niektórych rejonach kraju.

Wzrost ceny zanotowaliśmy na trasach:

 • Polska - Hiszpania (+876 zł)
 • Polska - Wielka Brytania (+8zł)
 • Polska - Holandia (+353 zł)

Spadki cen zanotowaliśmy na trasach:

 • Polska - Szwajcaria (-289 zł)
 • Polska - Belgia (-177 zł)
 • Polska - Niemcy (-156 zł)

Ceny wyprowadzek do Polski

Przeprowadzka z Irlandii do Polski kosztuje najwięcej. W 2020 średnia cena wyniosła 3416 zł. Za to przeprowadzka z Holandii do Polski jest najtańsza na tle innych popularnych kierunków. W 2020 kosztowała 1583 zł.

Średnia cena powrotów do Polski 2019 i 2020 (zł)

Wzrost ceny nastąpił na trasach:

 • Irlandia - Polska (+712 zł)
 • Norwegia - Polska (+640 zł)
 • Francja - Polska (+550 zł)
 • Włochy - Polska (+263 zł)
 • Holandia - Polska (+75 zł)

Spadki ceny zanotowaliśmy na trasach:

 • Hiszpania - Polska (-21 zł)
 • Wielka Brytania - Polska (-139 zł)
 • Niemcy - Polska (-88 zł)

Przeprowadzka z domu czy mieszkania

Polacy najczęściej zlecają przeprowadzki mieszkań. Na trasach krajowych dotyczyło to 71% zleceń przeprowadzkowych. Na trasach zagranicznych (z/do Polski) ich udział w 2020 wyniósł 60%, co oznacza nieznaczny wzrost o 3 p. p. Trendy w tym obszarze od lat pozostają niezmienne.

Pozostałe przeprowadzki dotyczą głownie biur, garaży czy magazynów. Ich udział zarówno na trasach krajowych, jak i zagranicznych jest niewielki, odpowiednio: 13% i 8%.

Typy lokali w przeprowadzkach krajowych w 2020
Typy lokali w przeprowadzkach międzynarodowych w 2020

Przeprowadzki głównie z kawalerek

Liczba pomieszczeń w przeprowadzkach krajowych 2020

Przeprowadzka 1-pokojowego mieszkania jest jeszcze bardziej popularna na trasach krajowych.

W 2020 co druga przeprowadzka na terenie Polski odbywała się z kawalerki (51%). Mieszkania od 1 do 3 pokoi stanowią 93% przeprowadzek na terenie Polski.

Liczba pomieszczeń w przeprowadzkach międzynarodowych 2020

Użytkownicy Clicktrans najczęściej przeprowadzali się na trasach międzynarodowych z 1-pokojowych mieszkań.

Prawie 40% przeprowadzek w 2020 roku dotyczyło kawalerek. Mieszkania od 1 do 3 pokoi stanowią 91% międzynarodowych zleceń przeprowadzkowych.

Usługa kompleksowa czy sam transport

Transport wraz z noszeniem rzeczy jest najpopularniejszą opcją wybieraną przez Polaków. W 2020 roku jej udział w zleceniach przeprowadzkowych jeszcze wzrósł.

Typ usługi w przeprowadzkach międzynarodowych 2020
Typ usługi w przeprowadzkach krajowych 2020

Zwłaszcza w przypadku przeprowadzek krajowych kompleksowy transport jest zdecydowanym faworytem Polaków. Niemal 3/4 przeprowadzek krajowych w 2020 uwzględniało zniesienie i wniesienie dobytku (74%). W porównaniu do zeszłego roku udział usług kompleksowych wzrósł o 5 p. p.

W 2020 61% przeprowadzek międzynarodowych uwzględniało noszenie rzeczy przez firmę przeprowadzkową. Oznacza to wzrost o 4 p. p. w porównaniu z 2019 (57%).

Spadek wagi przeprowadzki

W 2020 średnia waga przeprowadzki na trasach krajowych wynosiła 495 kg. Przeprowadzka zagraniczna (z/do Polski) ważyła 812 kg. Na obu trasach Polacy zlecali lżejsze przeprowadzki niż w 2019.

Waga przeprowadzek krajowych w 2020 znajdowała się najczęściej w przedziale od 101 do 300 kg. Udział przeprowadzek w tym zakresie wagowym wzrósł o 6 p. p. w porównaniu do zeszłego roku.

Przeprowadzki krajowe 2020 (kg)

Przeprowadzki międzynarodowe najczęściej wiążą się z cięższym ładunkiem. Niemal 50% przeprowadzek mieściło się w przedziale wagowym od 101 do 600 kg. Popularny w przeprowadzkach krajowych przedział wagowy od 1 do 100 kg stanowi tylko 11% udziału w przeprowadzkach międzynarodowych.

Przeprowadzki międzynarodowe 2020 z/do Polski (kg)

Która przeprowadzka jest „cięższa”? Z Polski za granicę czy z zagranicy do Polski? Od lat tendencja jest ta sama: przeprowadzka do Polski jest „cięższa” od przeprowadzki za granicę. Pomimo tego na obu trasach nastąpił spadek wagi.

Średnia waga rzeczy zleconych do transportu podczas przeprowadzki do i z kraju

Średnia waga przeprowadzki do Polski spadła o 53 kg i wyniosła 857 kg w 2020. W 2020 średnia waga na trasach z Polski za granicę wyniosła 659 kg, co oznacza spadek o 173 kg w porównaniu do 2019.

Informacje o raporcie

Raport został oparty na danych z 33 808 zleceń użytkowników serwisu Clicktrans.pl. dotyczących przeprowadzek w latach 2011-2020.

Autorzy raportu

Izabela Pawlik

Malwina Karczewska

Konrad Donasewicz

Agnieszka Korzeniewska

Karolina Klein

Kontakt

Izabela Pawlik

izabela.pawlik@clicktrans.pl
clicktrans

Clicktrans.pl to serwis łączący osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Wystartował w 2010 roku i od tego czasu jest największym tego typu serwisem w Polsce. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

Clicktrans Polska
clicktrans.pl

Clicktrans Wielka Brytania
clicktrans.com

Clicktrans Hiszpania
clicktrans.es

Clicktrans Niemcy
clicktrans.de