Raport

Przeprowadzki 2023

Na podstawie danych serwisu Clicktrans.pl

W raporcie znajdziesz:

 • najpopularniejsze kierunki przeprowadzek
 • informacje na temat przeprowadzek krajowych i międzynarodowych
 • zmiany w trendach

Przeanalizowaliśmy zlecenia przeprowadzek opublikowane w serwisie Clicktrans w 2023 roku i porównaliśmy je z poprzednimi latami. Zbadaliśmy, jakie były najpopularniejsze kierunki przeprowadzek, czy Polacy chętniej wracają do kraju czy z niego wyjeżdżają, a także to, jak kształtowały się średnie ceny przeprowadzek krajowych i międzynarodowych.

Najważniejsze wnioski z raportu:

 1. Niemcy najpopularniejszym kierunkiem przeprowadzek
 2. Polacy coraz chętniej wybierają Holandię jako cel przeprowadzek
 3. Wielka Brytania po raz pierwszy poza czołówką krajów, do których przeprowadzają się Polacy
 4. W dalszym ciągu Hiszpania jest chętnie wybierana jako cel przeprowadzki
 5. Spadki cen przeprowadzek międzynarodowych

Przeprowadzki z Polski i do Polski

W 2023 roku więcej było przeprowadzek do Polski niż wyprowadzek z kraju. Udział przeprowadzek do Polski wyniósł 61% (o 3.p.p. więcej w stosunku do 2022 roku).

Wciąż jest to udział znacznie mniejszy niż w latach 2017-2021, gdy przeprowadzki do Polski stanowiły ponad 70% zleceń przeprowadzkowych między Polską a innymi krajami.

Udział wyprowadzek z kraju spadł o 3 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem i wyniósł 39%. Jest to udział dużo wyższy niż w latach 2018-2021, kiedy wynosił od 25 do 29%.

Przeprowadzki do Polski i z Polski

Top 5 krajów

Top 5 krajów, do których przeprowadzali się Polacy

Podobnie jak w 2022 roku, Niemcy utrzymały się na pozycji lidera i to właśnie tam Polacy wyprowadzali się najchętniej. Pozycja ta umocniła się i udział Niemiec wzrósł o 2,7 p.p. w stosunku do 2022 roku. Na drugim miejscu nastąpiła zmiana - Holandia wyprzedziła Hiszpanię z udziałem wynoszącym 12,3%.

Od 2020 następował spadek udziału Wielkiej Brytanii w zleceniach na przeprowadzkę z Polski. W 2023 roku udział ten spadł o 2,5 p.p. i Wielka Brytania po raz pierwszy znalazła się poza pierwszą trójką państw, do których wyprowadzają się Polacy. Po Brexicie osiedlenie się na Wyspach jest trudniejsze niż w krajach należących do Unii Europejskiej, dlatego kraj ten nie jest już tak atrakcyjnym celem przeprowadzek jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

Wyprowadzki z Polski 2023 - Top 5 krajów

Top 5 krajów, z których wracali Polacy

W 2023 roku, tak jak w ubiegłych latach, najczęściej wracano z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, w 2023 nastąpił spadek udziału powrotów z tego kraju o 3,8 p.p. Spadek udziału powrotów również może wynikać z Brexitu. Osoby, które zdobyły prawo do stałego pobytu i pracy w tym kraju, rzadziej decydują się na rezygnację z tych uprawnień i powrót do kraju. Nieznacznie wzrósł udział powrotów z Niemiec, Holandii, Belgii i Francji.

Powroty do Polski 2023 - Top 5 krajów

Wyprowadzki vs przeprowadzki

W większości popularnych kierunków powroty do Polski przeważały nad wyprowadzkami z kraju. Wyprowadzki przeważały na trasach z Włochami, Szwajcarią i Hiszpanią. Największy udział wyprowadzki z Polski miały na trasach z Hiszpanią - w 2023 roku było to aż 73%.

PWyprowadzki/przeprowadzki 2023

Przeprowadzki krajowe

Mimo niewielkiego spadku w stosunku do 2022 roku (1,1 p.p.), w dalszym ciągu Polacy najchętniej wyprowadzają się z województwa mazowieckiego. W większości województw nie było większych zmian poza województwem wielkopolskim, gdzie udział wyprowadzek spadł o 2,6 p.p.

Z których województw wyprowadzali się Polacy w 2023 roku

Najchętniej Polacy przeprowadzali się do województwa mazowieckiego. To jedyne województwo, gdzie udział przeprowadzek wyniósł ponad 20%. Co piąta przeprowadzka krajowa była do województwa mazowieckiego.

Do których województw wyprowadzali się Polacy w 2023 roku

Wyprowadzki/przeprowadzki - miasta

W 2023 roku w przypadku Poznania i Gdańska przeprowadzki do tych miast dominowały nad wyprowadzkami. Natomiast inne duże ośrodki miejskie, takie jak Kraków, Warszawa i Wrocław odnotowały przewagę wyprowadzek.

Bilans przeprowadzek z/do miasta 2023

Ile kosztuje przeprowadzka

W 2023 roku o 9% wzrosła cena przeprowadzki krajowej. Średnia cena przeprowadzki z Polski za granicę spadła o 12% i wyniosła 2732 zł. Cena przeprowadzki do naszego kraju spadła w porównaniu do 2022 roku o 4% i wyniosła 2499 zł.

Średnia cena przeprowadzki [zł] 2023

Ceny wyprowadzek z Polski

Ceny wyprowadzek z Polski [zł]

Na popularnych kierunkach, do których wyprowadzają się Polacy, odnotowaliśmy przede wszystkim spadki cen. Największy spadek odnotowała Wielka Brytania - o 26,2%. Średnia cena przeprowadzki na Wyspy wyniosła 2433 zł.

Spadek cen na poszczególnych trasach:

 • Polska - Francja (-107 zł)
 • Polska - Wielka Brytania (-863 zł)
 • Polska - Niemcy (-292 zł)

Wzrost cen na poszczególnych trasach:

 • Polska - Belgia (+291 zł)
 • Polska - Holandia (+ 28 zł)

Ceny przeprowadzek do Polski

Ceny przeprowadzek do Polski [zł] 2023

Ceny przeprowadzek do Polski nieznacznie spadły na wszystkich popularnych kierunkach. Największy spadek cen (o 10%) nastąpił na trasie Hiszpania - Polska, a najmniejszy na trasie z Belgii do Polski (o 0,4%).

Spadek cen na poszczególnych trasach:

 • Hiszpania - Polska (-362 zł)
 • Francja - Polska (-105 zł)
 • Belgia - Polska (-11 zł)
 • Wielka Brytania - Polska (-83 zł)
 • Niemcy - Polska (-24 zł)
 • Holandia - Polska (-62 zł)

Usługa kompleksowa czy sam transport

Typ usługi w przeprowadzkach krajowych 2023
Typ usługi w przeprowadzkach międzynarodowych 2023

Osoby zlecające przeprowadzki krajowe decydowały się najczęściej na usługę kompleksową z pomocą z wniesieniem i zniesieniem rzeczy. Zdecydowało się na to 74% zlecających przeprowadzkę krajową (o 0,5 p.p. mniej niż w 2022 roku). W przypadku zleceń na przeprowadzki międzynarodowe, te z kompleksową usługą stanowiły, podobnie jak w 2022 roku, 69%.

Ile waży przeprowadzka

Zlecenia przeprowadzek krajowych zwykle obejmują przedział wagowy od 100 do 600 kg. W 2023 roku takie zlecenia stanowiły 64% wszystkich zleceń w tej kategorii (o 3 p.p. więcej niż w 2022 roku). Najmniej zleceń stanowiły przeprowadzki powyżej tony. W 2023 roku zlecenia w tym przedziale wagowym stanowiły 10% wszystkich zleceń (o 3 p.p. mniej niż w 2022 roku).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku przeprowadzek z Polski i do Polski. Zlecenia z przedziału wagowego od 100 do 600 kg stanowiły 58% zleceń (o 4 p.p. więcej niż w 2022 roku).

Przeprowadzki krajowe - waga 2023
Przeprowadzki do/z Polski - waga 2023

Średnia waga przeprowadzki z Polski/do Polski

Średnia waga przeprowadzki zmalała zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

W 2023 roku średnia waga przeprowadzki do Polski spadła o 102 kg w stosunku do 2022 roku. Średnia waga wyprowadzki z Polski spadła o 105 kg w porównaniu z rokiem 2022. Spadki wagi rzeczy zlecanych w przeprowadzce są jednym z czynników, które wpłynęły na spadki ceny przeprowadzki międzynarodowej.

Średnia waga rzeczy zleconych podczas transportu w przeprowadzce do/z Polski Średnia waga przeprowadzki krajowej w kg 2023

Informacje o raporcie

Raport został oparty na danych z 57 188 zleceń użytkowników serwisu Clicktrans.pl dotyczących przeprowadzek w latach 2011-2023. Ósmą edycję raportu opublikowano w lutym 2024.

Autorzy raportu

Katarzyna Kant-Wysocka

Malwina Karczewska

Konrad Donasewicz

Agnieszka Korzeniewska

Karolina Klein

Kontakt

Katarzyna Kant-Wysocka

katarzyna.kant@clicktrans.pl
clicktrans

Clicktrans.pl to polski serwis łączący osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Portal działa od 2010 roku i rozwija się w całej Europie. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób i firm szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

Clicktrans Polska

clicktrans.pl

Clicktrans Wielka Brytania

clicktrans.com

Clicktrans Hiszpania

clicktrans.es

Clicktrans Niemcy

clicktrans.de

Clicktrans Włochy

clicktrans.it