Obowiązek dokumentowania aktywności kierowcy

Agnieszka K

Od 2010 wspólnie z Michałem prowadzę serwis Clicktrans.pl. Na blogu piszę o różnych aspektach transportu oraz jak sensownie go organizować.

1 Odpowiedź

  1. krzysztof.c.grabowski@gmail.com' grabek pisze:

    Przedstawione omówienie opisuje zagadnienia związane z kategorią wyższą niż B. W przedstawionej interpretacji pominięto wątek, że przestały obowiązywać zaświadczenia wystawiane przez pracodawcę o okresach nie zarejestrowanych przez urządzenia kontrolne- tak zwane weekendówki. Co prawda ITD dalej wymaga tych dokumentów, jednak według znowelizowanych przepisów EU, które powinny respektować różwież Nasze słóżby obowiązku wystawiania zaświadczeń nie ma.
    Sprawą następną jest udokumentowanie przebiegu pojazdu. Trochę starsze urządzenia cyfrowe wymagają z czytania danych z tachografów na kartę przedsiębiorcy i przesyłanie danych dalej. Nowsze systemy- wspomniane tutaj blubox dokonują to automatycznie bez udziału człowieka. Jednak wycofanie się z obowiązku wystawiania zaświadczeń jednoznacznie wskazuje na przerost formy nad treścią. Oj to danych do weryfikacji oraz ich interpretacja jest zbyt obszerna aby móc w sposób jednoznaczny wykazać naruszenie lub złamanie prawa. Wspomniany tutaj przykład promu. Czy policjant na Węgrzech będzie mógł udowodnić portugalskiemu kierowcy, że pauze dobową podzielił pod Paryżem a nie w Dunkierce? Poza który urzędnik chce szukać dziury w całym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

IQSC Solutions przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności