Jak eliminować puste przebiegi?

Obecnie według danych Komisji Europejskiej udział procentowy pustych przebiegów w Polsce w transporcie krajowym jest wysoki i wynosi 35% przy średniej dla UE na poziomie 27%. Można przyjąć że na 100 przejazdów aż w 35 przypadkach samochód ciężarowy wiezie powietrze! Powoduje to straty ekonomiczne i przyczynia się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla. Większość pojazdów nie jest załadowanych w 100% i może zabrać dodatkową paczkę lub mebel. Oczywiście części z tych pustych przejazdów nie można wyeliminować jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele do poprawy.

Puste przebiegi w krajach UE według rodzaju transportu - dane statystyczne dla 2010 roku

Źródło: Road Freight Transport Vademecum 2010 Report/Market trends and structure of the road haulage sector in the EU in 2010

Transport jest drugim, głównym emitentem gazów cieplarnianych po przemyśle energetycznym. Sam transport drogowy jest odpowiedzialny za 20% całej emisji CO2 w Unii Europejskiej.

Optymalne wykorzystanie pojazdów jest szczególnie ważne w świetle danych Komisji Europejskiej według których w Polsce transportuje się rocznie ok. 1 200 milionów ton ładunków i polski rynek transportowy jest na trzecim miejscu pod względem dynamiki wzrostu w  UE.  Komisja zakłada, że  do 2050 roku transport towarów ma wzrosnąć o 80% w porównaniu z rokiem 2005 – oznacza to, że temat jego optymalizacji stanie się kluczowym dla środowiska.

       Żródła gazów cieplarnianych w UE, 2009

  Źródło: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/total-greenhouse-gas-emissions-by-sector-in-eu-1

Jak walczyć z pustymi przebiegami?

Dobrą metodą na walkę z pustymi przebiegami oraz racjonalizację przewozów jest korzystanie z internetowych giełd transportowych. Dzięki nim można znaleźć dodatkowe zlecenia „po drodze”, znaleźć doładunek na trasę powrotną, lepiej zorganizować transport. Dla wielu średnich i małych firm przewozowych Clicktrans.pl stanowi główne źródło zleceń i pomaga tak organizować pracę, aby wykorzystanie samochodów było jak najbardziej optymalne. Przewoźnicy informują, że dzięki korzystaniu z Clicktrans.pl udaje im się zapełnić sporą część tras powrotnych co w oczywisty sposób zwiększa przychody przewoźników. Dzięki takiej platformie komunikacji, pozwalającej na szybki kontakt pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą możliwe jest przyspieszenie wyceny, poprawa ich komunikacji oraz dostęp do nowych zleceń właściwie 24h/7 dni w tygodniu. Korzystanie z serwisów aukcji transportowych powoduje korzyści nie tylko dla przewoźnika w postaci dodatkowych dochodów, ale również dla środowiska w postaci czystszego powietrza. Niezaprzeczalną zaletą wynikającą z eliminacji pustych przebiegów jest redukcja natężenia ruchu i zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Puste przebiegi a środowisko i CO2 - Infografika

Agnieszka

Na blogu piszę o różnych aspektach transportu oraz o tym jak obniżyć jego koszty i sensownie go organizować. Interesuje mnie ekologiczne oblicze transportu i to jak w skali mikro możemy mieć na nie wpływ. Od 2010 roku rozwijam serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności