Mienie przesiedleńcze

Czym jest mienie przesiedleńcze? Jakie ubezpieczenie powinien posiadać przewoźnik, jeśli chcemy zlecić mu przeprowadzkę międzynarodową/transport mienia przesiedleńczego z zagranicy do Polski? Czy pojęcie mienia przesiedleńczego dotyczy także transportu w kraju?

Autor artykułu: Jerzy Różyk

Mienie przesiedleńcze, określane również jako mienie osobiste, stanowią rzeczy przeznaczone na własny użytek i do zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. Do mienia przesiedleńczego zalicza się m.in.: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery, motocykle i pojazdy mechaniczne, a także sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu (np. instrumenty muzyczne). Powyższa uproszczona definicja w zasadzie odnosi się zarówno do przewozów międzynarodowych, jak też krajowych. Z uwagi na obecny wymiar migracji (głównie jest to migracja zarobkowa), asortyment mienia przesiedleńczego nie jest tak wielki jak w przypadku migracji repatriacyjnej, zatem przewozem tego typu mienia zajmują się najczęściej firmy kurierskie. Zdarzają się jednak przewozy całego dobytku, co wymaga zaangażowania do tego zawodowych przewoźników.

Przesiedlenie w obrębie Polski ma charakter zwykłej przeprowadzki, zatem w odniesieniu do przewozów krajowych trudno raczej mówić o mieniu przesiedleńczym.

Przewozy mienia przesiedlenia (z zagranicy) zostały uregulowane w konwencji CMR. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. c), konwencji nie stosuje się do przewozów rzeczy przesiedlenia. Wynika stąd wniosek, że regulatorem prawnym umowy przewozu międzynarodowego tego rodzaju przesyłek może być prawo przewozowe krajowe właściwe dla miejsca załadunku lub dostawy, bądź siedziby przewoźnika. Najlepszym rozwiązaniem dla polskich transportowców jest oparcie umów przewozu o ustawę  Prawo Przewozowe . Przewozy mienia osobistego w granicach Polski podlegają już wprost ustawie Prawo Przewozowe, które – w odróżnieniu do konwencji CMR – ma zastosowanie również do przewozu tego rodzaju przesyłek.

2 komentarze

  1. Aleksandra pisze:

    Cześć, bardzo ciekawy artykuł. Mam pytanie, czy posiadając firmę transportową, nieposiadając licencji przewozowej możemy świadczyć usługi przeprowadzkowe z Polski za granicę? Skoro na mienie przesiedleńcze nie trzeba mieć wypisanej CMR?
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności