Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. świętokrzyskim – Marek Galant

Autorem trasy jest pan Marek Galant, zwycięzca konkursu „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. świętokrzyskim” organizowanego przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.

Trasa wycieczki prowadzi przez malowniczą okolicę wsi Zagaje, Olbrachcice, Dębiany, Września i wynosi około 12 km a szacowany czas przejazdu wynosi 1,5h. Miejscowości, przez które przebiega wycieczka znajdują się w powiecie Jędrzejowskim, przy czym Zagaje położone jest w gminie Jędrzejów, a Olbrachcice, Dębiany i Września w gminie Wodzisław. Region ten geograficznie znajduje się w północnej Małopolsce w Niecce Nidziańskiej.

trasa rowerowa świętokrzyska mapa

Początek trasy wycieczki znajduje się przy kaplicy pw. Pana Jezusa Miłosiernego w Zagaju. Możemy swobodnie dojechać tam samochodem i zaparkować na parkingu przy kaplicy. Spod kaplicy wyruszamy na południe w kierunku drogi wojewódzkiej 768 (Jędrzejów–Kazimierza Wielka). Po przejechaniu około 140 m dojeżdżamy do skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu można zobaczyć murowany krzyż, którego budowa datowana jest na lata 30 XX w. Na południe od skrzyżowania znajduje się sklep przemysłowo-spożywczy, gdzie możemy zakupić artykuły, które będą nam potrzebne podczas wycieczki. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto przez wieś, około 1,3 km. Wieś ma dość charakterystyczny układ urbanistyczny pochodzący z końca XX w. – zabudowania są położone wzdłuż szosy, a szosa jest wyznaczona w linii prostej. Po drodze możemy zaobserwować budynki z początku XX w.

Następnie dojeżdżamy w pobliże parku dworskiego, którego powstanie datowane jest na XVIII w., a który został przekomponowany i przekształcony w XIX w. Wokół parku znajdują się pozostałości muru z XIX w. W parku do lat 90. XX w. znajdował się dwór, w którym podczas I wojny światowej mieścił się sztab kawalerii polskiej. Gościł tam m.in. Józef Piłsudski. Dwór był własnością Edwarda Łuszczkiewicza, kolegi Stefana Żeromskiego i pierwowzoru jednego z bohaterów Syzyfowych prac. Stefan Żeromski akcję jednego ze swoich dzieł (Snu o szpadzie) umieścił w Zagaju.

ulubiona ścieżka rowerowa świętokrzyskie

W następnej kolejności skręcamy w prawo, na północ i poruszamy się obsadzoną drzewami polną drogą. Do XX w. była to główna droga łącząca Zagaje z Jędrzejowem. Do czasów współczesnych zachowała się kompozycja tej drogi. Przejeżdżamy obok przydrożnej kapliczki i kierujemy się ok. 1,3 km na północ. Dojeżdżamy do przydrożnego krzyża, który przez wieki wyznaczał granicę pomiędzy Zagajem a Łysakowem. Skręcamy w lewo, na zachód i kierujemy się w stronę lasu zwanego „Poręba”, którego wycinkę opisał Żeromski w utworze Sen o Szpadzie.

trasa rowerowa Zagaj

Po przejechaniu 1,4 km docieramy do lasu. Podczas jazdy można obserwować stada saren, zające, bażanty czy kuropatwy. W pobliżu lasu możemy spotkać kurhannika, gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. W XXI w. Zagaj jest ósmym udokumentowanym miejscem występowania tego ptaka w regionie świętokrzyskim. W pobliżu lasu możemy odpocząć i zrobić piknik.

Kolejny etap wycieczki odbywa się już na terenie wsi Olbrachcice i Września. Podążamy nadal drogą polną w kierunku zachodnim (0,6 km), a następnie na południe (1,1 km). Dla osób lubiących las: ten odcinek można pokonać także drogą leśną, jednak nadłożymy wówczas 2 km, więc odcinek wydłuży się do 3 km.

W dalszej części wycieczki skręcamy w lewo w kierunku wschodnim. Przemieszczamy się drogą utwardzaną (0,9 km), a następnie skręcamy w prawo w kierunku południowym. Ten odcinek (0,77 km) prowadzi pod górkę: jego początek znajduje się na wysokości 260 m n.p.m., a w docelowym punkcie – 270,1 m n.p.m.

ścieżka rowerowa Olbrachcice

Po wjechaniu na jedno z najwyższych wzniesień w okolicy skręcamy w lewo w kierunku wschodnim. Kierujemy się w kierunku widocznego z daleka budynku ośrodka hipoterapii „Zagaje 107”. Po drodze mijamy „kopiec graniczny” z XVI w., który 06.01.1988 r. został wpisany do rejestru zabytków (nr 400/z/4/88 nr rejestru 76, dział Aa 06.01.1988 r.), jako „cenny zabytek kultury z czasów pradziejowych, stanowiący też element krajobrazu przeznaczony do trwałego zachowania”. Znajduje się on w miejscu, gdzie przebiega granica trzech wsi: Zagaja, Olbrachcic i Dębian.

Jeżeli chcielibyśmy urządzić ognisko, grillowanie lub skorzystać z innych form spędzenia wolnego czasu, warto zapoznać się z ofertą ośrodka hipoterapii w Zagaju. W ich ofercie oprócz zajęć terapeutycznych znajdują się też wycieczki rowerowe i opieka nad dziećmi, dlatego możemy początek i koniec wyprawy przenieść właśnie w to miejsce.

trasa rowerowa Zagaj

Warto zabrać ze sobą lornetkę, bo ze wzgórza (272 m n.p.m), które znajduje się około 50 m od ośrodka w kierunku wschodnim widać piękne, okoliczne krajobrazy. Na wschodzie – panoramę miasta Pińczowa (około 16 km w linii prostej) i Nadnidziański Park Krajobrazowy. Na południu możemy zobaczyć malowniczo położoną wieś Dębiany oraz wznoszące się około 314 m n.p.m. lasy w Książu Wielkim (w odległości około 10 km). W kierunku północnym przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć na horyzoncie zamek w Chęcinach oraz szczyty Gór Świętokrzyskich.

ścieżka rowerowa Olbrachcice

Miejsce to ze względu na swoje strategiczne położenie było zauważone już przez Tadeusza Kościuszkę, który właśnie tędy kierował się z Połańca pod Szczekociny i 25 maja 1794 roku stoczył potyczkę o to wzgórze z kawalerią rosyjską. Po przegranej pod Szczekocinami przez ziemie przemaszerowała armia pruska pod dowództwem króla Fryderyka Wilhelma. Według lokalnych przekazów w tym miejscu król pruski obserwował przemarsz swych wojsk w kierunku Michałowa.

Końcowy etap wycieczki prowadzi w kierunku wsi. Skręcamy na północ, początkowo jedziemy drogą kamienną, a potem asfaltową (0,7 km). Następnie skręcamy w prawo w kierunku parku. Po dojechaniu do parku po lewej stronie możemy zaobserwować zabudowania po byłym PGR-ze oraz zabytkową kuźnię z początków XX w. i spichlerz z tego samego okresu.

ścieżka rowerowa świętokrzyskie

Końcowym etapem jest powrót przez wieś do miejsca, z którego rozpoczęliśmy wycieczkę.

Malwina

Interesują mnie proste sposoby na bezpieczny transport nietypowych przedmiotów. Na blogu staram się udowadniać, że – po drobnych przygotowaniach – przewieźć da się wszystko. Nawet jeśli kurier mówi, że się nie da.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

IQSC Solutions przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności