Jak poprawnie sporządzić list przewozowy?

Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w art. 38 (o którym mowa poniżej).  Zwyczajowo przyjmuje się, że list drukuje się w 4 lub 3 egzemplarzach: oryginał – dla przewoźnika, wydawany jest odbiorcy, grzbiet – dla przewoźnika, zostaje w stacji nadania, ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru, wtórnik – dla nadawcy. Szczegóły dotyczące listu przewozowego określa USTAWA  z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Art. 38 tej ustawy mówi o tym, że nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, w którym zawiera poniższe informacje:

1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę;

2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy;

3) określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia;

4) inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

Jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.

Jeśli kierowca nie został dopuszczony do nadzoru nad załadunkiem lub rozładunkiem warto umieścić taką informację w liście przewozowym, bo dzięki temu przewoźnik znacząco ograniczy swoją odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie towaru. Przewoźnik, który wykonuje przewóz swoim pojazdem powinien w liście przewozowym umieścić swoją pieczęć i numery rejestracyjne pojazdu.

Warto pamiętać, że zgodnie z Art. 53 wyżej wymienionej ustawy uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę.

Zazwyczaj l. przewozowy sporządzany jest wspólnie przez nadawcę przesyłki i przewoźnika, który stwierdza na nim przyjęcie przesyłki do transportu, a następnie wydaje nadawcy jego kopię.

Uwaga: To oryginał listu przewozowego powinien towarzyszyć przesyłce podczas transportu. Jest on dowodem zawarcia umowy przewozu więc stanowi bardzo ważny dokument np. podczas dochodzenia roszczeń!

list przewozowy krajowy

 

Zgodnie z Konwencją  o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzoną w Genewie dnia 19 maja 1956 r. list przewozowy powinien zawierać następujące informacje:

1) miejsce i datę jego wystawienia;

2) nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;

3) nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika

4) miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;

5) nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;

6)powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;

7) ilość sztuk, ich cechy i numery;

8) wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;

9) koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);

10) instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych;

11) oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

W razie takiej potrzeby list powinien zawierać również te informacje:

1) zakaz przeładunku;

2) koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie;

3) kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru;

4) zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie;

5) instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki;

6) umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz;

7) wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Uwaga: Nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niejasności w treści listu przewozowego. Nadawca również zobowiązany jest załączyć do listu przewozowego wszelkie dokumenty konieczne do załatwienia formalności celnych!

cmrcmrcmrcmr

Oczywiście przewoźnik odpowiada za zgubienie lub niewłaściwe użycie wyżej wymienionych dokumentów.

Po przybyciu towaru do miejsca wydania, odbiorca ma prawo zażądać od przewoźnika wydania, za pokwitowaniem, drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru i zobowiązany jest zapłacić kwotę należności wynikającą z listu przewozowego.

Uwaga:  Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na ważność i istnienie umowy przewozu!

Wzory:

Międzynarodowy i krajowy list przewozowy transportu towarów można pobrać stąd:

 

 

Źródło:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
 • Kancelaria Mikolcz Rakuć Trowski i Wspólnicy

Agnieszka

Na blogu piszę o różnych aspektach transportu oraz o tym jak obniżyć jego koszty i sensownie go organizować. Interesuje mnie ekologiczne oblicze transportu i to jak w skali mikro możemy mieć na nie wpływ. Od 2010 roku rozwijam serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl.

5 komentarzy

 1. tomasz pisze:

  Jak wstawic przesylkie na waszej stronie.

  • admin pisze:

   Aby wystawić przesyłkę na Clicktrans.pl należy kliknąć w przycisk „Wystaw przesyłkę” w menu górnym lub „Sprawdź oferty transportu”. Oczywiście wysawienie przesyłki jest bezpłatne!

 2. Joanna Jarosz - Zugaj | Adwokat w Transporcie pisze:

  Oczywiście z powyższym należy się zgodzić.
  Należy pamiętać, że list przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu, jednakże jej nie zastępuje. Ma to istotne znaczenie, dla ustalenia odpowiedzialności stron, w przypadku, gdy wykonanie umowy przewozu napotka przeszkody.
  Dlatego jestem zwolenniczką, aby list przewozowy powstawał w następstwie skutecznie zawartej umowy przewozu określającej wszystkie prawa i obowiązki stron umowy przewozu, no i aby taka umowa zabezpieczała interesy strony, którą reprezentuję:-)

 1. 18 lutego 2015

  […] oraz więcej informacji na temat Listu przewozowego: List przewozowy – fakty i mity   oraz  Jak poprawnie sporządzić list przewozowy […]

 2. 22 marca 2017

  […] Jak sporządzić list przewozowy?  […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności