Jak zorganizować transport mrożonek w 2022 roku?

Transport mrożonej żywności to spore wyzwanie logistyczne wymagające doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Transport mrożonek jest ponadto objęty regulacjami prawnymi, do których należy się bezwzględnie stosować.

Mrożona żywność

Mrożonki przewozi się przede wszystkim wykorzystując transport drogowy. Pozwala to na dobrą organizację łańcucha dostaw i daje pewność optymalnych warunków, w jakich przewożone będą produkty mrożone. Podczas organizacji przewozu mrożonek największym wyzwaniem jest zachowanie stałej temperatury, bo jakiekolwiek wahania mogą sprawić, że żywność przestanie się nadawać do konsumpcji. 

Regulacje prawne dotyczące transportu mrożonych artykułów spożywczych

Aby ustandaryzować normy dotyczące transportu mrożonek Rada Europy wraz z Parlamentem Europejskim przyjęła Dyrektywę nr 89/108/EWG oraz umowa ATP.

Zgodnie z wytycznymi temperatura artykułów głęboko mrożonych powinna wynosić -18ºC lub mniej, z możliwymi krótkotrwałymi wahaniami podczas transportu, nie większymi niż 3ºC. Dyrektywa nie określa precyzyjnie czasu, w jakim powinno się zamrozić produkty stwierdzając jedynie, że powinno się to odbyć w najkrótszym możliwym czasie. Proces zamrażania może nastąpić przed osiągnięciem w rdzeniu produktu żądanej temperatury, zaś wyrównanie jej nastąpi później w trakcie osiągania stabilizacji termicznej.

Temperatura artykułów mrożonych i schłodzonych zależy od tego, jakiego rodzaju jest to żywność. Poniżej znajdziesz wykaz konkretnych produktów żywnościowych wraz z informacją o temperaturze przechowywania i transportu.

Transport mrożonej żywności
Osobne przepisy dotyczą monitorowania temperatury produktów w trakcie transportu. Mówi o tym Dyrektywa Komisji Wspólnot Europejskich nr 92/1/EWG. Zgodnie z nią mrożonki należy przewozić wykorzystując urządzenia monitorujące temperaturę.

Kto odpowiada za prawidłowy transport produktów mrożonych?

Za ładunek w trakcie transportu odpowiada przewoźnik. Jednak trzeba pamiętać, że dostarczenie mrożonek w odpowiedniej temperaturze leży przede wszystkim w interesie tego, kto przesyłkę nadaje. Dlatego bardzo ważne jest, by zlecając transport mrożonej żywności dokładnie określić warunki, w jakich ma się on odbyć. Trzeba mieć na uwadze fakt, że przerwanie łańcucha chłodniczego może spowodować, że zdrowie konsumentów będzie w niebezpieczeństwie, gdyż rozmrożone i ponownie zamrożone produkty mogą powodować poważne dolegliwości.

Jak wybrać odpowiedniego przewoźnika?

Po wystawieniu ogłoszenia w serwisie Clicktrans otrzymasz oferty od przewoźników. Dokonując wyboru nie kieruj się jednak jedynie atrakcyjną ceną. Upewnij się, że przewoźnik posiada wymagane zezwolenia do przewozu żywności. Sprawdź opinie na temat danego przewoźnika wystawione przez poprzednich zlecających transport. Przekaż, w jakich warunkach termicznych ma się odbyć transport oraz jakie są procedury w przypadku losowych zdarzeń na drodze. Dobrze, jeśli przewoźnik posiada ubezpieczenie OCP. Dzięki temu zyskasz prawo do odszkodowania.

Ile może kosztować transport mrożonek?

Cena transportu mrożonej żywności zależna jest przede wszystkim od długości trasy i wagi ładunku. Dlatego warto precyzyjnie podać w ogłoszeniu wszystkie niezbędne informacje, co pozwoli przewoźnikowi na dokonanie rzetelnej wyceny transportu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności