Wszystko co musisz wiedzieć o przeprowadzce za granicę

Podjęcie decyzji o przeprowadzce za granicę nie jest proste. Wiąże się nią wiele przygotowań i konieczność załatwienia pewnych formalności. Jednak mieszkamy w Unii Europejskiej, co ułatwia nam przemieszczanie się w jej granicach. Zmiana miejsca zamieszkania może być pozytywna i ekscytująca, jednak trzeba w odpowiedni sposób zabrać się za wprowadzanie jej w życie. Dlatego piszemy o praktycznej stronie przeprowadzki.

 • Jakie formalności należy załatwić w Polsce przed wyjazdem?
 • Jakie dokumenty powinniśmy ze sobą zabrać?
 • Czy aby podjąć pracę za granicą potrzebne są pozwolenia lub inne dokumenty?
 • Czy możemy zabrać ze sobą nasz samochód i swobodnie korzystać z niego poza Polską?
 • Co trzeba zrobić, aby wynająć mieszkanie?
 • Czy potrzebne będzie ubezpieczenie?
 • Jak sytuacja przedstawia się w różnych krajach?

Przykłady z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Irlandii, Norwegii oraz Danii.

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

PRZED WYJAZDEM

 • Sprawdź ważność swoich dokumentów (dowód osobisty, paszport). Zrób kserokopie najważniejszych dokumentów, takich jak wspomniane dowody tożsamości, polisa ubezpieczeniowa czy prawo jazdy.
 • W Polsce obowiązuje zgłoszenie wyjazdu na dłużej niż 3 miesiące. O wyjeździe należy poinformować właściwy ze względu na miejsce pobytu organ meldunkowy. Warto o tym pamiętać zwłaszcza gdy np. byłeś/aś zameldowany/a w wynajętym mieszkaniu.
 • Nie zapomnij również o zerwaniu umów i rezygnacji z usług, które otrzymywałeś/aś regularnie. Chodzi o sprawy takie jak umowa z elektrownią, gazownią, telefonią komórkową, dostawcą Internetu, prenumeraty magazynów itp. Sprawdź do kiedy są ważne, jakie warunki Cię obowiązują i czy musisz poinformować dostawców o wyjeździe.
 • Załatw sprawy formalne w urzędach, zwłaszcza, jeśli otrzymywałeś/aś świadczenia socjalne lub zasiłki, np. zasiłek dla bezrobotnych.
 • Zgromadź dokumenty, które będą Ci potrzebne za granicą.

JAKIE DOKUMENTY ZABRAĆ ZE SOBĄ?

W obrębie strefy Schengen nie trzeba okazywać dokumentów tożsamości podczas przekraczania granicy. Jednak będą one potrzebne jeśli podróżujesz samolotem lub później, podczas pobytu za granicą, koniecznie trzeba więc o nich pamiętać. Najlepiej mieć przy sobie także kopie.

Przydatne mogą okazać się dokumenty takie jak akt urodzenia, akt ślubu, dyplomy ukończenia szkół czy certyfikaty zawodowe, a także ich wersje przetłumaczone na język kraju, do którego się przeprowadzasz. Część pracodawców wymaga również zaświadczenia o niekaralności.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenia wydaje Krajowy Rejestr Karny. Aby je uzyskać, trzeba złożyć zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Koszt wydania zaświadczenia to 30 zł. Opłatę uiścić można na kilka sposobów: w formie znaczka opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz złożyć można osobiście, drogą pocztową lub internetowo (w ostatnim przypadku opłata jest niższa i wynosi 20 zł). Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz wzory formularzy i wykaz punktów informacyjnych Rejestru.

Ubezpieczenie

Wszyscy ubezpieczeni w NFZ, a także członkowie ich rodzin, mają prawo do otrzymania karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Karta upoważnia do korzystania z opieki medycznej w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Jak otrzymać kartę EKUZ?

ekuz

Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub delegaturze. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, pocztą, faksem, a w przypadku niektórych oddziałów NFZ również drogą emailową (wówczas trzeba wysłać wypełniony i zeskanowany wniosek). Choć nie zawsze jest on potrzebny, warto mieć przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie. Wniosek pobrać możesz ze strony NFZ: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz

Do czego upoważnia karta EKUZ?

Na stronie PrawaPacjenta.eu czytamy:
„Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ/EHIC) uprawnia do świadczeń zdrowotnych tzw. niezbędnych w czasie pobytu jej posiadacza na terytorium innego państwa członkowskiego przy uwzględnieniu charakteru tych świadczeń, tak aby osoba zainteresowana nie musiała wracać do kraju właściwego ( tj. w którym jest zgłoszona do ubezpieczenia) celem leczenia. Świadczenia zdrowotne na podstawie karty EKUZ są udzielane na takiej samej zasadzie jak osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych w kraju pobytu przy uwzględnieniu powyższego warunku, co do stanu zdrowia jej posiadacza. Kwalifikacji i zakres świadczeń ustala lekarz. Istotnym jest, że karta EKUZ nie uprawnia do leczenia w trybie planowym.”

Zatem to czy EKUZ upoważni Cię do bezpłatnej pomocy medycznej, zależy od charakteru tej pomocy. Warto również zwrócić uwagę na to, że w niektórych krajach część usług medycznych jest płatna dla wszystkich pacjentów – za te usługi również trzeba zapłacić, nawet posiadając kartę EKUZ.

Dlatego jeżeli przenosisz się za granicę, ale pracy będziesz szukać dopiero na miejscu, rozważ wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego.

O pozwoleniu na pracę, a także dokumentach potrzebnych za granicą i innych formalnościach, rozmawialiśmy z Grzegorzem Werra, który mieszkał i pracował w Niemczech oraz Danii:

Pozwolenie na pracę nie jest wymagane w Niemczech, tak jak w pozostałych krajach UE. Żadne szczególne dokumenty również nie były potrzebne. Zapewnieniem ubezpieczenia zajął się pracodawca. Jednak muszę zaznaczyć, że pracowałem dla polskiej firmy działającej w Niemczech. Warto zabrać ze sobą więcej dokumentów, takich jak np. własny akt urodzenia, akty urodzenia dzieci czy akt małżeństwa. Dokumenty te będą potrzebne zwłaszcza jeśli zamierzasz starać się np. o zasiłek rodzinny. Pracowałem i mieszkałem również w Danii, dla firmy duńskiej i w tym przypadku sprawy wyglądały nieco inaczej. Potrzebowałem dokumentów takich jak akt małżeństwa i CVR (z Urzędu Skarbowego).

Zgromadzenie dokumentów doradza też Daniel Małajowicz, który pracował i mieszkał we Francji:

Przy pracach sezonowych wymagano ode mnie ksera aktu urodzenia i jest to niezbędne od tego roku, a jak wiadomo Francja króluje w pracach sezonowych.

PODJĘCIE PRACY ZA GRANICĄ

We Wspólnocie Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ osób. Jest to jedna z podstawowych zasad, zawartych w traktatach ustanawiających powstanie Unii Europejskiej. Dla nowych państw członkowskich stosuje się niekiedy okresy przejściowe z pewnymi ograniczeniami, jednak Polski ograniczenia te nie obowiązują już od 2011 roku. Polacy mogą więc swobodnie podejmować pracę w krajach należących do UE, a także w niektórych z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia i Islandia).

W niektórych zawodach konieczne jest jednak uznanie kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych zawodów regulowanych i tych, których wykonywanie związane jest ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym. W przypadku zawodów nieregulowanych decyzję o tym, czy możesz wykonywać daną pracę, podejmuje pracodawca. Natomiast prawo do wykonywania zawodu regulowanego określone jest w przepisach.

Możliwe, że Twój zawód zaliczany jest do regulowanych w państwie, do którego się wybierasz, mimo że w Polsce nie znajduje się na liście. Tutaj znajdziesz wykaz zawodów regulowanych.

Przydatne może okazać się zabranie przetłumaczonych świadectw, dyplomów i innych certyfikatów zawodowych. Nie zapomnij też o telefonie – szukając pracy, najlepiej posiadać lokalny numer telefonu. Ułatwi to kontaktowanie się z potencjalnymi pracodawcami.

POBYT I MELDUNEK

Jeśli pracujesz w innym kraju UE, zarówno Tobie, jak i Twojej rodzinie automatycznie przysługuje prawo do zamieszkania w tym kraju. Czytamy o tym na stronie Europa.eu:

Ewentualne wymogi, które mogą Cię dotyczyć, są uzależnione od tego, czy jesteś zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, czy pracujesz na własny rachunek.

 • Jeśli masz umowę o pracę, masz prawo mieszkać w innym kraju UE, nawet jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin lub masz umowę o pracę na czas określony.
 • Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek, masz prawo mieszkać w innym kraju UE, jeśli prowadzisz tam działalność gospodarczą w sposób trwały i nieprzerwany.

W niektórych krajach nowi mieszkańcy muszą zameldować się w odpowiednim urzędzie.

Niemcy

W Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy. Zameldować należy się w lokalnym urzędzie meldunkowym.

Norwegia

Norwegia

Na temat Norwegii rozmawialiśmy z Agnieszką Tułodziecką, która mieszka tam i pracuje. Przepisy są nieco ostrzejsze niż w krajach UE.

„Jeśli planujesz mieszkać w Norwegii przez ponad 6 miesięcy, musisz zgłosić przeprowadzkę najpóźniej w ciągu 8 dni od przyjazdu. Jeśli zamierzasz pracować w Norwegii, musisz złożyć podanie o wydanie karty podatkowej. Każdy, kto chce zgłosić przeprowadzkę do Norwegii, musi stawić się w jednym z 42 wybranych lokalnych urzędów podatkowych, w celu kontroli dowodu tożsamości. Najważniejsze jest teraz to, że trzeba mieć umowę o pracę – na okres dłuży niż 6 m-cy.

Jeżeli masz umowę na krótszy okres lub tylko na np. 2 dni w tygodniu, jest to za mało i nie dostaniesz zezwolenia na Policji. Zezwolenie z Policji jest niezbędne, żeby dostać zgodę na zameldowanie i zgłoszenie przeprowadzki.”

O przeprowadzce i Norwegii możecie poczytać na blogu Agnieszki: http://atuja.blog.pl .

Dania

Grzegorz: „Przeprowadzka do Danii również wiąże się z koniecznością zameldowania. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Ewidencji Ludności. Tam otrzymuje się Numer Ewidencji Ludności oraz Kartę Ubezpieczenia. Jeśli nie zrobi tego pracodawca, musisz udać się do lokalnego urzędu meldunkowego. Pracując w Danii, trzeba opłacać podatek, dlatego należy zgłosić się do urzędu podatkowego SKAT. Kolejnym krokiem jest założenie konta w duńskim banku.”.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii nie trzeba się meldować. Potwierdzeniem adresu jest najczęściej umowa najmu mieszkania. Należy jednak uzyskać NIN – Numer Ubezpieczenia Społecznego. Jest to odpowiednik naszego NIP-u. Będzie potrzebny do rejestracji podatnika.

Francja

We Francji również nie ma obowiązku meldunkowego. Jednak jeśli chcesz mieszkać we Francji dłużej niż 90 dni, warto zdobyć w lokalnym merostwie kartę stałego pobytu.

Belgia

W Belgii należy się zameldować. Bez meldunku można napotkać trudności np. podczas zakładania konta w banku. Pobyt trzeba zgłosić w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Holandia

Zameldować można się jako mieszkaniec czasowy lub rezydent. Jeśli przeprowadzasz się do tego kraju, interesuje Cię raczej druga opcja. Zarejestrować należy się w urzędzie gminy. Potrzebny jest nie tylko dowód tożsamości, ale też umowa najmu mieszkania. Podczas rejestracji otrzymuje się numer podatkowo-ewidencyjny BSN, który będzie potrzebny np. podczas zapisywania dzieci do szkoły czy korzystania z opieki medycznej.

Irlandia

Irlandia

W Irlandii nie obowiązuje meldunek. Tak jak w Wielkiej Brytanii, w niektórych sytuacjach wymagane jest potwierdzenie adresu (np. do podjęcia stałej pracy), jednak wystarcza umowa najmu czy rachunek za prąd.

Mateusz Bamski, podróżnik, artysta i autor bloga Farby i Kompas:

Formalności związane z wyjazdem do Irlandii wiążą się w zasadzie z zarezerwowaniem biletu i ewentualnym kontaktem z przyszłym pracodawcą, jeśli nie wyjeżdżamy „w ciemno. Sprawy, które trzeba załatwić po przyjeździe na „Zieloną Wyspę” to na pewno załatwienie numeru PPS (odpowiednik naszego PESELu), założenia konta w banku, zakupu nowej karty sim i znalezienie pracodawcy oraz domu/pokoju.

Mateusz zwrócił uwagę na numer PPS. Numer ten jest potrzebny do rozliczenia podatku, podjęcia pracy i edukacji czy korzystania z opieki zdrowotnej. Wydają go biura Social Welfare (Urząd do Spraw Socjalnych). Tutaj znajduje się wykaz tych biur.

SAMOCHÓD

Prawo jazdy

Jeśli posiadasz prawo jazdy, jest ono ważne na terenie UE. Przed wyjazdem upewnij się jedynie, kiedy upływa termin ważności Twojego dokumentu.

Rejestracja samochodu

W niektórych krajach wymagana jest rejestracja samochodu sprowadzonego zza granicy. Jeśli więc zamierzasz zabrać samochód z Polski i korzystać z niego w kraju, do którego się udajesz, musisz go zarejestrować.

Grzegorz: „Jeśli bierzesz ze sobą samochód, koniecznie weź pod uwagę to, że w Danii pojazd należy zarejestrować. W tym celu również należy udać się do urzędu SKAT.”

To samo dotyczy innych państw. Na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii wyjaśniamy jak wygląda ten proces.

Rejestracja samochodu w Niemczech

Najpierw należy ubezpieczyć samochód. Po zawarciu umowy z firmą ubezpieczeniową otrzymasz potwierdzenie – eVB Number. Następnie musisz zabrać komplet dokumentów (dowód osobisty, potwierdzenie zameldowania lub niemiecki dowód, kartę pojazdu i ew. stare tablice rejestracyjne) i udać się do urzędu komunikacji drogowej Zulassungsstelle. Tam po uiszczeniu opłaty otrzymasz dodatkową kartę pojazdu. Po tym pozostanie już tylko odebranie i przykręcenie nowych tablic rejestracyjnych.

Rejestracja samochodu w Wielkiej Brytanii

Samochód powinien zostać zarejestrowany w ciągu 14 dni od momentu przybycia do UK (dotyczy to osób przeprowadzających się, nie odwiedzających). Potrzebne będą Ci dokumenty rejestracyjne. Aby je uzyskać, musisz skontaktować się z DVLA (Driver&Vehicle Licensing Agency). DVLA będzie wymagać od Ciebie kompletu dokumentów. Musisz więc również skontaktować się z Revenue, które wyda Ci potwierdzenie opłacenia cła w Polsce. Wymagany jest też certyfikat MOT, dotyczący stanu technicznego samochodu.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie DVLA.

WYNAJEM MIESZKANIA ZA GRANICĄ

Formalności związane z wynajęciem mieszkania za granicą bardzo różnią się w zależności od kraju, a nawet regionu czy miejscowości. Warto jednak pamiętać o kilku raczej powszechnych wymogach i ważnych kwestiach.

1. Właściciele mieszkań często oczekują potwierdzenia, że pracujesz i uzyskujesz wystarczające dochody. Daniel na temat Francji: „Zdarzyło się, że znajomemu mieszkającemu w Annecy odmówiono wynajmu, ponieważ nie miał pracy”. Tego typu sytuacje nie są rzadkością, zwłaszcza we Francji, trzeba więc mieć to na uwadze.

2. Zwykle aby wynająć mieszkanie potrzebować będziesz konta bankowego.

3. W krajach, gdzie nie obowiązuje meldunek, często umowa o wynajmie mieszkania jest ważnym dokumentem potwierdzającym adres. Tak jest w przypadku Wielkiej Brytanii.

4. Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów przeczytaj je dokładnie. Jeśli masz trudności z językiem, poproś kogoś o tłumaczenie.

5. Zachowaj ostrożność korzystając z agencji nieruchomości, zwłaszcza jeśli ogłoszenia znajdujesz w Internecie czy gazetach i nie zawierają one pełnych danych firmy. Nie uiszczaj żadnych opłat bez pewności, że masz do czynienia z prawdziwą, legalnie działającą agencją.

6. Mateusz o Irlandii: „Nie przypominam sobie większych trudności, ale zdecydowanie pierwsze tygodnie są najcięższe z powodu przejścia do strefy euro, a tym samym wyższych cen.

Jeśli nie znajdziemy też odpowiedniego mieszkania, to czeka nas wyższy czynsz, co przy początkowo niższych zarobkach (Irlandia pobiera na początku wyższy podatek tzw. emergency) jest nieco kłopotliwe.” Jest to kwestia z pozoru oczywista, ale bardzo istotna i dla wielu osób okazuje się problematyczna, zanim na dobre ułożą sobie życie za granicą. Trzeba więc pamiętać o tym, żeby być finansowo przygotowanym na wyższe koszty utrzymania.

ORGANIZACJA PRZEPROWADZKI

W przygotowaniu się do przeprowadzki pomoże Wam poradnik: https://clicktrans.pl/blog/poradnik-przeprowadzki/

Z Poradnika dowiesz się:

 • jak się przygotować do przeprowadzki
 • co i jak spakować
 • jak wybrać firmę przeprowadzkową
 • ile średnio kosztuje przeprowadzka
 • otrzymasz listę spraw do załatwienia po przeprowadzce

Przewiezienie swoich rzeczy do nowego miejsca zamieszkania możesz zlecić firmie transportowej:

37 komentarzy

 1. Agnieszka pisze:

  Hej,
  Mam prloblem chce wyprowadzic sie z Watszawy do Wielkiej Brytani tylko nie wiem zorganizowac podroz. Mam bardzo malo rzeczy bo wyprowadzam sie tylko z synem. Najwieksza moja rzecza jest rowerek syna, wiec rzeczy jest malutko. Jak mam zorganizowac transport oraz jak mam ”zapakowac Syna i siebie ” zeby było jak najtaniej. Prosze o pomoc.

 2. kaśka pisze:

  co trzeba zrobić żeby uzyskać rodzinne za granicą i dodatki na dziecko niepełnosprawne

 3. Mariusz pisze:

  Witam

  Mieszkam od 10 lat w Irlandii, ostatnio dostałem bardzo dobrą propozycję pracy w UK i razem z rodziną planujemy przeprowadzkę do Anglii i tu zaczynają się schody z mieszkaniem, tzn. pracę będę miał w połowie lipca a my chcemy przeprowadzić się na początku lipca i żadna agencja nie chce nam wynająć mieszkania. Pisałem do wielu agencji i wszyscy chcą najpierw zobaczyć umowę o pracę, mało tego jedna z agencji podała mi nawet kwotę jaką muszę zarabiać rocznie abym mógł wynająć mieszkanie, wiec tłumaczę im, ze nie mam możliwości pracować w Anglii mieszkając w Irlandii, do tego nie jestem sam będę z rodziną więc chcę najpierw przeprowadzić się, wynająć mieszkanie i wtedy w połowie lipca rozpocząć pracę, wszędzie słyszę, że nie ma takiej opcji, ok., zaproponowałem w takim układzie, ze chciałbym podpisać umowę o wynajem na 6 miesięcy i za te 6 miesięcy zapłacić z góry ( zapłacić za podpisanie umowy, kaucje i wynajęcie za 6 miesięcy) jakie było moje zdziwienie kiedy też mi odmówiono (przecież umowa byłaby na pół roku i opłaty zrobione za całe pół roku) więc nie rozumie w czym problem? Jak dla mnie coś mi tu śmierdzi, czy aby nie chodzi o to, że jestem Polakiem, bo rozumie, że nie chcą mi wynająć mieszkania abym płacił miesięcznie ale dlaczego nie chcą zgodzić sie na zapłacenie za cały okres podpisania umowy, czy możecie mi coś doradzic jak rozwiązać ten problem? Pozdrawiam

 4. Mariusz pisze:

  a mam jeszcze takie pytanie, w Irlandii jest coś takiego jak Citizens Information (CTZ), tam można udać się i poprosić o informacje, pomoc w różnych sprawach a czy orientujecie się może czy coś takiego jest w Anglii jeśli tak to jak taki urząd nazywa się? być może tam by mi pomogli w tej sprawie.Pozdrawiam

 5. seweryn pisze:

  witam mam pytanie chcę niedługo za jakieś dwa miesiące przeprowadzić się na stałe
  do Wielkiej Brytanii z moją Firmą
  w jakich urzędach lub placówkach i u jakiej osoby szukać pomocy porady
  i pomoc przy załatwieniu wynajmu mieszkania
  czekam na odpowiedz pod moim adresem email jestem z Opola

  • Agnieszka pisze:

   Witam,
   W pierwszej kolejności należy zadbać o wydanie numeru NIN – Numer Ubezpieczenia Społecznego. Niestety nie jesteśmy w stanie pomóc jeśli chodzi o załatwienie wynajmu mieszkania 🙁

  • nula pisze:

   jesli masz kogos w uk.to najlepiej jechac do tej osoby.potem zalatwiasz nin,konto w banku,prace lub rejestrujesz dzialalnosc i szukasz mieszkania.na poczatek np wynajmujesz pokoj-ogloszenia sa w polskich sklepach,na gumtree uk,zoopla ,lub wygoogluj sobie.jesli nikogo nie masz,to wielki problem-wirtualnie nic nie zalatwisz,a tylko mozesz wpasc w szpony oszustow

 6. Milosz pisze:

  Mam 16 lat moi rodzice sa po rozwodzie mieszkam obecnie z ojcem w polsce a chcialbym przeprowadzic sie do mamy ktora mieszka w Niemczech jakie sprawy musze pozalatwiac ?

 7. alice9521 pisze:

  Planuje wyjazd na Guernsey, nie wiem czy potrzebuje jakiś stały pobyt skoro będę tam 10 miesięcy? jakieś pozwolenia?

 8. Ania pisze:

  Czy jako matka z 3 dzieci mam szansę na zasiłek rodzinny w holandi

 9. Joanna pisze:

  Witam, chcemy razem z meżem przenieść się do Holandii, ale nie chcemy wyjeżdżać za pośrednictwem żadnej agencji tylko sami. Od czego powinniśmy zacząć będąc jeszcze tu w Polsce, czy najpierw szukać pracy czy mieszkania ? Z góry dziękuję za odpowiedź

 10. ewkaaa pisze:

  witam serdecznie mam problem odnośnie od czego rozpocząć załatwianie świadczeń rodzinnych na dwójkę dzieci w wiekiej brytanii. moj mąż jest tam już ok 8 miesięcy legalnie pracuje a tu w polsce gdy zgłosze fakt że mąz pracuje odbierają mi wszystkie świadczenia na dzieci( rodzinne i wychowawczy) co w takiej sytuacji mam zrobić prosze o pomoc

 11. saraa pisze:

  Witam, mąż podjął pracę w Holandii za pośrednictwem polskiej firmy. Pierwszą umowę ma na okres trzech miesięcy, kolejna będzie na dłuższy okres. Mamy małe dziecko, które strasznie tęskni za tatą, zdecydowaliśmy więc że dolączymy do męża jak najszybciej. Mamy jednak problem z wynajmem mieszkania, mianowicie w pobliżu miejsca pracy męża w internecie nie znalazłam lokum godnego uwagi, oferują mieszkania 6ciopokojowe, które dla trzyosobowej rodziny jest zdecydowanie za duże. Mąż nie zna języka aby będąc na miejscu zorganizować nam mieszkanie. Jest jakas instytucja, jakakolwiek szansa że w okresie miesiąca będziemy mieszkali już we troje w Holandii? Bsrdzo proszę o pomoc

 12. Janek pisze:

  Witam, mam pytanie planuje wyjazd na dlugo do Irlandii oraz znalezienie tam pracy , mieszkanie juz mam i pomoc ze strony znajomych znajdujacych sie tam, jestem osoba niepelnosprawna o znacznym stopniu wydanym na stale , od 10 lat. Pobieram jedynie 153zl zasilku pielegnacyjnego wyplacanego bez wzgledu na moj dochod i nie sa pobierane zadne skladki ubezpieczeniowe z tego zasilku. Czy bedac w Irlandii moge ubiegac sie o zasilek z tytulu niepelnosprawnosci? z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam

 13. Henryk pisze:

  We Francji obowiązek meldunkowy, ok. To dobrze wiedzieć, bo nie wiedziałem

 14. Monika pisze:

  Witam wszystkich, w tym roku moim celem jest wyprowadzka do Wielkiej Brytanii. I czy ktoś z osób zorientowanych i doświadczonych mógłby mi doradzić na jakich stronach internetowych najlepiej poszukiwać pokoju do wynajęcia ? Z góry bardzo dziękuję 😀

 15. haida pisze:

  HALLO,moze mi ktos cos doradzic….mieszkam w niemczech i chcialbym sprowadzic moich rodzicow do niemiec .Oni obydwoje posiadaja swoja polska rente.Sa juz w podeszlym wieku i potrzebuja pomocy ale ja do polski nie chce wrocic.Co mam zrobic zebym mogl sprowadzic rodzicow i zeby legalnie mogli ze mna zamieszkac i miec swiadczenia ubezpieczeniowe.

  • skrzypczek eva pisze:

   zupelnie normalnie przyjezdzaja trzeba ich zameldowac w spoldzielni a ze maja malo renty dostana zapomoge z job center nie ma problemu

 16. an-lu pisze:

  Witam,
  Wybieram się z chłopakiem do Holandii za praca mamy załatwione mieszkanie i teraz jechac tam i kwestia znalezienia pracy i załatwienia formalności tam na miejscu oraz obecnie oboje jesteśmy na bezrobociu ma może ktoś dla nas jakies porady i czy musze wyrejestrowac sie z bezrobocia nie da sie tego jakos tam przeniesc??

 17. Kasiek pisze:

  Witam mam kilka pytan chodzi o to ze planujemy wraz z mezem i dziecmi(dwoch synów)wyjechac do Anglii.Mam trochę obaw głownie chodzi mi o to czy chłopcy się zaklimatyzują.Oczywiscie chcemy jechac i pracowac zeby nikt nie myslal ze oczekujemy pomocy od innych nic z tych rzeczy po prostu chcialabym zeby ktos kto juz mieszka w UK napisał co i jak i czy warto jeszcze jechac z góry dziękuje za jakąkolwiek odp

 18. Kasiek pisze:

  chcialabym rowniez wiedziec jakie dokumenty beda potrzebne aby zapisac dzieci do szkoly

 19. Elunia pisze:

  Witam chcemy z chłopakiem przenieść się do Holandii tzn siostra nas ściąga , mamy załatwioną prace . ale jest jeden problem tzn nie wiem czy to problem chłopak ma zawiasy . Czy jest to jakiś problem? czy zawiasy będą przeszkodą w wyjeździe?

 20. Angelika pisze:

  Witam. Chcę przeprowadzic się z narzeczonym do Belgii. Czy po urodzeniu tam dziecka dostanę mieszkanie?

 21. Smutna pisze:

  Chcemy wyjechać z 2 dzieci do Belgii czytałam o różnych krajach o odbieraniu dzieci przez różne instytucje a jak to wygląda właśnie w Belgii?

 22. Diana pisze:

  Ja gdy wyjeżdżam za granicę to zawsze zabieram ze sobą prawko i dowód z offshoreidcardscom!Pewniej czuje się mając taką kolekcjonerkę przy sobie tym bardziej, że jakość jest super przez co ciężko odróżnić je od oryginałów.

 23. Bartek pisze:

  Co jeżeli przewożę swoje rzeczy z UK albo do UK dużym vanem do 3.5t (długość paki ok. 4.10m MB sprinter) czy muszę wypisywać ten dokument CVR czy to dotyczy tylko osoby które mają zarejestrowane własne firmy transportowe?

  • Izabela Judycka pisze:

   CVR dotyczy Danii. To rejestr wszystkich duńskich spółek. W przypadku chęci pracy na terenie Danii warto poczytać o nim więcej.

 24. Jolka pisze:

  Planujemy wyprowadzkę do Czech. Mąż ma tam zarejestrowaną działalność ale tam nie mieszkamy, płaci składki na ubezpieczenie. Czy będziemy mogli korzystać tam że służby zdrowia darmowo czy trzeba mieszkać 5 lat żeby z, tego korzystac?

 25. Oliwier pisze:

  Czy jak mam 16 i mieszkam w Norwegii to mogę się przeprowadzić do Polski skoro w Norwegii można się wyprowadzić od rodziców w tym wieku

  • Katarzyna pisze:

   Dzień dobry. W Polsce rodzice mają obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na terenie Polski będą więc obowiązywały przepisy polskie, a nie norweskie. Pozdrawiamy!

 1. 19 listopada 2015

  […] Jeszcze więcej o przeprowadzce za granicę przeczytaj tutaj: Wszystko, co musisz wiedzieć o przeprowadzce za granicę […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności