OCP – ważny aspekt przy wyborze przewoźnika

Ostrożności nigdy za wiele. Szczególnie, gdy chcemy zlecić transport cennego dla nas przedmiotu. Warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie, które posiada przewoźnik i pamiętać o tym, że mamy prawo je zweryfikować.

Zakres podstawowego ubezpieczenia OC przewoźnika różni się pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przykładowo, UNIQA definiuje podstawowe OCP jako „odpowiedzialność za szkody w samym towarze, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym utylizacji, i koszty przeładunku towaru lub jego przechowywania”. Natomiast w ofercie Ergo Hestii przedmiotem ubezpieczenia jest „odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałą w okresie ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywania transportu samochodowego.” Już sama informacja, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym wystawiono polisę  pozwala nam na zapoznanie się z jej podstawowym zakresem. Wszelkie szczegóły możemy uzyskać dzwoniąc na infolinię danego ubezpieczyciela lub odwiedzając jego stronę internetową. Dokumentem, który wyszczególnia podstawowy zakres OCP jest OWU – ogólne warunki umowy. 

Przezorny zawsze ubezpieczony

Jeśli wybrany przez nas przewoźnik kieruje się przezornością, najpewniej zadbał także o to, aby rozszerzyć odpowiedzialność o dodatkowe szkody i wypadki losowe. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości rozszerzenia taryfy są również dostępne w OWU i najczęściej obejmują szkody:

 – powstałe w paletach, platformach lub kontenerach niebędących przewożonym towarem

– w żywych zwierzętach podczas ich przewozu

– powstałe w skutek rabunku

– wyrządzone w przewożonym sprzęcie elektronicznym

– wyrządzone przez podwykonawców

– powstałe w związku z załadunkiem albo rozładunkiem towaru

– powstałe w przewożonych materiałach niebezpiecznych (ADR)

– wyrządzone na terytorium Rosji, Turcji

– powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi

– powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w postaci artykułów spożywczych  oraz w lekach przewożonych w warunkach chłodniczych

– w zakresie przewozów kabotażowych na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami

Informacja o rozszerzeniu odpowiedzialności powinna interesować nas w szczególności, gdy zamierzamy zlecić transport sprzętu RTV/AGD, audio hi-fi, sprzętu telekomunikacyjnego,sprzęt komputerowego lub jego części, wyrobów czekoladowych, kawy, wyrobów tytoniowych, alkoholu lub opony i części samochodowych. W zależności od tego, czy poszukujemy transportu w kraju, czy też chcemy wysłać przedmiot za granicę upewnijmy się, że przewoźnik zakupił OCP w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym.

Jak poznać zakres i kwotę polisy OC Przewoźnika?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych treść polisy nie może być udostępniona osobom trzecim bez zgody przewoźnika. Możemy jednak uzyskać potrzebne nam informacje, jeśli firma transportowa udzieli nam stosownego pisemnego upoważnienia. Upoważnienie powinno zawierać nasze imię i nazwisko lub nazwę naszej firmy oraz odręczny podpis przewoźnika. Podpisany dokument należy przesłać drogą mailową do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli przewoźnik nie wyraża chęci, aby udzielić nam upoważnienia lub przedstawić szczegóły polisy powinno to wzbudzić naszą czujność. Być może warto ponownie rozważyć wybór firmy transportowej i znaleźć kogoś, kto nie obawia się otwartej komunikacji? 😉

Na co warto zwrócić uwagę przeglądając polisę OCP?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego podział i nazwy sekcji polisy mogą się różnić.

Sprawdźmy czy kategoria naszej przesyłki została uwzględniona w tabeli opisującej rodzaj przewożonych ładunków:

rodzaj przewozonych ladunkow

rodzaj przewozonych

W przypadku, gdy interesująca nas kategoria przesyłki nie została wymiona w powyższej tabeli, skierujmy się do sekcji zawierającej klauzule dodatkowe – właśnie tam znajdziemy informacje dotyczące rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

klauzule dodatkowe

klauzule dodatkowe 2

Jeśli zamierzamy zlecić transport przesyłki za granicę, koniecznie sprawdźmy jakie kraje obejmuje zakres terytorialny ubezpieczenia:

zakres terytorialny

Z pewnością będzie nas interesował także podstawowy przedmiot i zakres ubezpieczenia zarówno w transporcie krajowym:

przedmiot OCP

Jak i w transporcie międzynarodowym:

transport miedzynarodowy zakres

Gdy zależy nam na dodatkowym bezpieczeństwie przesyłki możemy zawsze wziąć sprawy w swoje ręce i wykupić ubezpieczenie CARGO, o którym pisaliśmy tutaj.

 O co warto jeszcze zapytać przewoźnika przed zleceniem transportu? Czytaj więcej>>

Szukasz przewoźnika? Srawdzone firmy transportowe znajdziesz na Clicktrans. 

 

 

Malwina

Interesują mnie proste sposoby na bezpieczny transport nietypowych przedmiotów. Na blogu staram się udowadniać, że – po drobnych przygotowaniach – przewieźć da się wszystko. Nawet jeśli kurier mówi, że się nie da.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Clicktrans sp. z o.o. przetwarza dane dla realizacji umowy, obowiązków prawnych oraz treści zgód. Masz prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu. Polityka prywatności